Samtalsstöd vid stress, kris mm för arbetsgivare och medarbetare

Stresshantering vid tidiga signaler på stress 

Individuella träffar och samtal

För medarbetare som lider av hög stressnivå eller psykisk ohälsa pga stress.

1 1/2 tim      1 350 kr (exkl moms)

Självhjälpsgrupper
med konstruktiv stresshantering och mindfulness, för medarbetare med hög stressnivå, 2-4 deltagare. 

2 tim            3 000 kr (exkl moms)

Syftet är att er/era medarbetare på ett tidigt stadie, på ett effektivt och hållbart sätt, får varva ner och spänna av, stanna upp och få hjälp att hantera sin situationen i tid innan hen riskerar att drabbas av ohälsa pga stress eller utmattningssyndrom med sjukfrånvaro som följd.

Vi möts hos er på arbetsplatsen i lämplig lokal, på min mottagning i Vellinge eller annan plast som vi kommer överens om.

Se mer info om innehåll under om stresshantering.
För andra frågor, samarbetsavtal eller tidsbokning välkommen att kontakta mig.