’Early’   

Stödjande och hjälpande insatser för företag och arbetsgivare i det psykosociala arbetsmiljöarbetet  

 Förhindra stressrelaterad ohälsa i arbetslivet

Hjälp till självhjälp för medarbetare som mår dåligt pga stress, att i tidigt skede stanna upp, sänka kroppens stressnivåer, tänka och styra om för minska risken att drabbas av ohälsa pga stress. 

Samtalsstöd 3 ggr – individuell stresshantering/stressterapi 

Stöd, vägledning och konstruktiv hjälp till självhjälp vid tidiga signaler på stress som kan leda till stressrelaterad ohälsa och eller utmattning.  

3 x 1 1/2 timme,  

Kostnad: 4 500 kr ex. moms

Stresshantering är förebyggande friskvård och avdragsgillt för arbetsgivare 

Syfte 

Att i tidigt skede stanna upp förloppet och få medarbetaren att bli medveten och förstå kroppsliga symtom / signaler och orsaker till stressen. Att varva ner, få överblick över situationen, känna lugn och kontroll och få verktyg för att möta och hantera inre och yttre stress på ett konstruktivt sätt framöver.  

Målsättning

Att öka medarbetarens kunskap, medvetenhet, självkännedom och förmågor att hantera och reglera sina stress och spänningsnivåer på egen hand på ett naturligt sätt i vardagen och i livet. Att få en ökad förmåga att vara lyhörd för sin kropps signaler vid hög stressnivå, kunna sätta egna gränser och se och förstå vad som är orsakerna till kroppen reaktioner. Med de kunskaperna och hanteringsförmågorna kan medarbetaren ta eget ansvar och förhindra drabbas att av utmattning eller annan ohälsa pga stress. 

 

Insatsen är uppdelad på tre tillfällen med följande upplägg:  

  1. Nuläget  för individen, stressfaktorer, symtom etc, överblick över livssituationen
  2. Individanpassade åtgärder och verktyg för egen stresshantering, avspänning och återhämtning, 
  3. Uppföljning och rådgivning för att vidare på egen hand se, förstå hantera och reglera sina stressfaktor,  stressnivåer och återhämtning på ett naturligt sätt i livet.  

Varmt välkommen att kontakta mig

 för bokning av EARLY.