För företag och arbetsgivare

Stress och stressrelaterad ohälsa är ett stort växande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för sjukskrivningar ökar liksom lidandet för alla som drabbas när någon blir sjuk pga stress – individen, anhöriga arbetsgivaren och samhället i stort.

Frånvaro av personal är en stor utgift för företaget. Att så fort som möjligt få tillbaka en medarbetare som drabbats av stress, på ett bra och hållbart sätt, är viktigt för både produktionen och för företagets ekonomi.

Du som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvar för  

  • rehabilitering av de medarbetare som drabbats av stressrelaterad ohälsa
  • att anpassa arbetsplatsen /arbetsbelastningen så att medarbetaren kan återgå till sitt arbete på ett bra och hållbart sätt efter sin sjukdomsperiod /sjukskrivning 
  • att förbygga och förhindra att någon blir sjuk pga stress på din arbetsplats.

Interius kan hjälpa dig som arbetsgivare med snabba insatser vid tidiga signaler på stress för att förhindra stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och till medarbetare som drabbats av utmattning eller annan ohälsa p g a stress.

 Jag erbjuder dig och din/dina medarbetare 

samtalsstöd och hjälp till självhjälp, enskilt och /eller i grupp vid hög stressnivå, vid kris och sorg, lättare depression och ångest och hjälp och stöd i återhämtnings-processen efter att drabbats av utmattningssyndrom.

Vi kan också stödja och hjälpa dig som arbetsgivare i hur du på bästa sätt kan möta och anpassa arbetsplatsen för din medarbetare för att skapa goda och bra förutsättningar för medarbetare att återgå, komma igång och må bra på sin arbetsplats igen.

Därmed kan din medarbetare ta eget ansvar på egen hand förhindra att drabbas av stressrelaterad ohälsa igen.