För företag och arbetsgivare

Stress och stressrelaterad ohälsa är ett stort växande problem i vårt samhälle. Kostnaderna för sjukskrivningar ökar liksom lidandet för alla som drabbas när någon blir sjuk pga stress – individen, anhöriga arbetsgivaren och samhället i stort.

Frånvaro av personal är en stor utgift för företaget. Att så fort som möjligt få tillbaka en medarbetare som drabbats av stress, på ett bra och hållbart sätt, är viktigt för både produktionen och för företagets ekonomi.

Du som arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ansvar för  

  • rehabilitering av de medarbetare som drabbats av stressrelaterad ohälsa
  • att anpassa arbetsplatsen /arbetsbelastningen så att medarbetaren kan återgå till sitt arbete på ett bra och hållbart sätt efter sin sjukdomsperiod /sjukskrivning 
  • att förbygga och förhindra att någon blir sjuk pga stress på din arbetsplats.
interius logo by epafi

Interius kan hjälpa dig som arbetsgivare 

med snabba insatser vid tidiga signaler på stress för att förhindra stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och till medarbetare som drabbats av utmattning eller annan ohälsa p g a stress.

Jag erbjuder dig och din/dina medarbetare 

  • samtalsstöd vid tidiga signaler på ohälsosam stress,  hjälp till självhjälp, enskilt och /eller i grupp 3 x 11/2 tim
  • hjälp och stöd i återhämtnings-processen vid sjukskrivning pga av utmattning eller annan stressrelaterad ohälsa
  • stöd och hjälp till dig som arbetsgivare i hur du på bästa sätt kan möta och anpassa arbetsplatsen med mindre stress för dina medarbetare, skapa goda och bra förutsättningar för medarbetare att återgå, komma igång och må bra på sin arbetsplats med mindre stress och ökad arbetsglädje.

Er medarbetare kan därefter flyga fritt igen med ökade förmågor att möta och hantera stress och ta eget ansvar för att förhindra  drabbas av stressrelaterad ohälsa framöver.

Psykisk ohälsa pga stress - utmattningssyndrom - interius