Samtal för stöd, vägledning och hjälp till självhjälp  

vid stress, utmattning, oro, sorg, livskris och annan stressrelaterad ohälsa.

Samtalsterapi 60 min      900 kr

Samtalsterapi 90 min      1 200 kr

Självhjälpsgrupper 

4 ggr á 2 tim under 6 veckor

För intresse att deltaga, frågor och för tidbokning välkommen att mig, maila petra@interius.nu eller smsa/ring 0707-78 00 87

Varmt välkommen!