Samtal  

för stresshantering, återhämtning efter utmattning och vid psykisk ohälsa pga stress  

1 tim               900 kr

1 1/2 tim      1 300 kr

Självhjälpsgrupper

för dig som lider av stress, utmattning, utmattningssyndrom eller psykisk ohälsa pga stress 

2 tim            450 kr / person

Träffa andra i liknande situation som du själv
4-6 deltagare per grupp

Innehåll:  kroppskunskap, lär dig olika metoder för avslappning, avspänning, andning, mindfulness och mindfulnessmeditationer, stresshantering och kbt, för alternativa sätt att tänka och förhålla dig till din situation. 

För tidbokning välkommen att maila eller smsa, petra@interius.nu eller  0707-78 00 87

Varmt välkommen!