Samtal 

för stöd, vägledning och hjälp till självhjälp  

vid stress, utmattning, oro, sorg, livskris och annan stressrelaterad ohälsa.

Samtalsterapi 60 min     

900 kr

Samtalsterapi 90 min 

1 300 kr

Självhjälpsgrupper 

meditationsträning med mindfulness

för återhämtning efter stress, utmattning, utmattningssyndrom

4 ggr á 2 tim under 6 veckor

För intresse att deltaga, frågor och för tidbokning välkommen att mig, maila petra@interius.nu eller smsa/ring 0707-78 00 87

Stresshantering och mindfulness är friskvård

Varmt välkommen!