Förebygga och förhindra
stressrelaterad ohälsa på arbetet

Föreläsning

‘EARLY’  – tidiga signaler på stress

Låt era medarbetare få kunskap och ökad medvetenhet om kroppens tidiga varningssignaler på höga stress och spänningsnivåer i våra kroppar, som på sikt kan leda till olika former av utmattning, depression, ångest eller annan stressrelaterad ohälsa. Vilka signaler på hög belastning och påfrestning av olika slag bör vi vara uppmärksamma på, hos och själva och hos vår omgivning? Se vad vi i tidigt skede kan göra för insatser individuellt, i arbetsgruppen eller på arbetsplatsen för att  gemensamt förhindra att någon drabbas av stressrelaterad ohälsa med sjukfrånvaro som följd.

1 1/2 timme     5 000 kr (exkl.moms)

1-dags kurs i Mindfulness
för stresshantering och återhämtning

Max 20 personer per grupp.

Låt era medarbetare få lära sig principerna med mindfulness och få prova på enkla övningar som de sedan kan använda i vardagen, på arbetet och hemma, för att på egen hand reglera sin stress regelbundet, både fysiskt och mentalt

Kan anpassas efter olika yrkesroller/arbetsplatser.

Halv dag:  3 tim      5 000 kr (exkl moms)

Hel dag:   6 tim     10 000 kr (exkl  moms)

För mer info om mindfulness, se mindfulness.
För frågor, övriga önskemål och bokning välkomna att kontakta mig.