Samtalsstöd vid utmattning

Hjälp och stöd för konstruktiv återhämtning 

För företag och medarbetare

Anpassad, vägledande och konstruktiv stressterapi med stresshantering, återhämtning och mindfulness, enskilt eller i grupp, för medarbetare som drabbats av utmattning eller utmattningssyndrom. 

Hjälp till självhjälp – för återhämtning
individuellt anpassad för enskild medarbetare som drabbats av utmattningssyndrom. Antal träffar sker i samråd med arbetsgivare

1 1/2 tim      1 400 kr (exkl moms)

Självhjälpsgrupper
diskussioner, mindfulnessträning, stresshantering för medarbetare som drabbats av utmattningssyndrom.
Anpassas efter gruppen. 2-4 deltagare 

2 tim            3 000 kr (exkl moms)

Syfte är att er /era medarbetare på ett bra, effektivt och hållbart sätt får återhämta sig efter sin utmattning. Få kunskap om stress, vad som hänt i kroppen och varför. Få förståelse för kroppens arbete vid återhämtning och vad man själv kan påverka och hjälpa sig själv med för att påverka processen i rätt riktning. 

Målet är att förkorta lidandet och sjukskrivningstiden för er /era medarbetare och att de ska komma tillbaka på bästa sätt, fungera optimalt med kraft, energi och livsglädje igen.

Se mer info om innehåll under stresshantering och återhämtning 
För andra frågor eller tidbokning varmt välkommen att kontakta mig.