Självhjälpsgrupper 

med

Stresshantering & Mindfulnessträning

hjälp till självhjälp för en aktiv stresshantering, stressreducering, läkning och återhämtning inifrån.

Träning tillsammans i grupp men ändå individuellt utefter den egna situationen och förutsättningarna. 

Samla medarbetare / människor i er verksamhet med liknande besvär och låt dem tillsammans träna mindfulness, få effektiva och värdefulla kunskaper och verktyg för att hantera och minska sina stressymtom i kroppen, hantera och åtgärda stressfaktorerna och få ny förståelse och nya perspektiv på kroppen och livet. Ge dem möjligheterna att uppleva livet från en ljusare sida och samtidigt som det minskar risken för dem att drabbas av ohälsa pga stress framöver.

Tillsammans kan vi hjälpa människor att må bättre, att få kontroll på sin egen situation, återgå till arbete samt återfå hälsa och livgslädje igen!

”Målet är …

..att ta  oss från inre stress, fysiska spänningar, oroliga tankar och grubbel tillbaka till kroppen, hjärtat, vår trygga andning och hitta oss själva, vårt inre lugn och vår egen inre kompass igen”

Psykisk ohälsa pga stress - utmattningssyndrom - interius

Grupp 1  –  Stresshantering & återhämtning  

5 ggr á 2 tim under 6 veckor

> 4 deltagare per grupp

Ledare: Petra Ekman

– För människor som arbetar men mår dåligt pga av stress och visar tidiga signaler på stress som kan leda till ohälsa med sjukfrånvaro som följd.

– För medarbetare som är sjukskriva pga långvarig stress, utmattning och utmattningssyndrom.

Kostnad: 4 995 kr, ex moms, per deltagare

Grupp 2   –  Landa…sänk den inre stressen och få inre lugn  

1-4 olika tillfällen eller en stående möjlighet beroende på verksamhet, önskemål etc.

2 tim per tillfälle

>4 deltagare per grupp

Ledare: Petra Ekman

För människor som mår dåligt av olika anledningar pga oro, panikångest, sjukdom, smärta etc och vill få redskap att hjälpa sig själva att varva ner, sänka inre spänningar, andas ut och få hjälp och stöd att hantera sin akuta situation. Anpassas efter deltagarnas problematik och situation

Kostnad: 4ooo kr ex moms/grupp/tillfälle

Syfte och målsättning med grupperna

är att ger människor möjligheten att få må bättre tillsammans i grupp med andra som är i samma situation, få tillbaka sin energi och kreativitet, återfå kontakten med sig själv, få värdefulla redskap, fördjupande kunskaper och en ökad medvetenhet för att på egen hand hantera och reglera sina egna stress och spänningar i kroppen.  Få uppleva inre lugn, förstå sin egen kropp och se orsakerna till varför den reagerar som den gör och ger nya perspektiv på livet som hjälper att förhålla oss till det som händer i livet på ett sunt sätt utan att bli sjuka av stress och oro.

Vi övar upp våra livsfärdigheter med att ta hand om oss själva.

Vi tränar tillsammans i grupp med ändå individuellt, efter våra egna förutsättningarna.

Gruppträffarna innehåller..

avslappnings- och avspänningsövningar

meditationer

andningstekniker

enkel mindful yoga

mental träning – KBT – hantera tankar

stresshantering

kroppskunskap

existensiella perspektiv

samtal och diskussioner

Varmt välkommen att kontakta mig!