Hjälp vid stress & stressrelaterad ohälsa

”Gör upp med stressen”

”Hitta hem till dig själv igen”

”Läk din kropp”

”Återfå din energi och livsglädje”

 Välkommen till interiuskliniken!

Dipl. Stressterapeut, Massageterapeut & Mindfulnessinstruktör

Petra Larsson-Ekman

Specialist på stresshantering och återhämtning vid

stress, utmattning och utbrändhet

Mottagning

Industrigatan 1, 235 32 i Vellinge 

Tel 070-778 00 87

Hjälp vid stress & stressrelaterad ohälsa 

återhämtning och läkning för kropp och själ – holistiskt arbetssätt

Här finns hjälp för dig som lider av stress eller drabbats av utmattning /utmattningssyndrom eller annan ohälsa pga långvarig påfrestande stress. Få hjälp med att hantera din situation, åtgärder för dina obehagliga stressymtom och metoder för att återhämta dig på ett effektivt och hållbart sätt.

Jag heter Petra Larsson-Ekman och är utbildad Stressterapeut, Massageterapeut och Mindfulnessinstrukör. Sedan 16 år arbetar jag professionellt med att hjälpa människor, i både privatlivet och arbetslivet, att hantera och återhämta sig från stress och stressrelaterad ohälsa. Jag arbetar utefter ett holistisk perspektiv, dvs utifrån att våra individuella fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppar samverkar och påverkar varandra, vår hälsa och hur vi mår.

Jag har sedan 16 år min klinik och mottagning i Vellinge utanför Malmö men erbjuder också hjälp digitalt, per telefon och ute på företag och arbetsplatser.

Enligt min livsfilosofi och utefter erfarenheter och upplevelser i mitt yrkesliv, är kroppen är en självläkande mekanism som med rätt hjälp och förutsättningar kan läka och återhämta sig på ett bra sätt. Jag arbetar utefter att vi kan hjälpa oss själva att vår stärka vår kropps egna inneboende förmågor att återhämta sig, bygga upp sig och läka för att fungera optimalt så att vi kan återfå vår goda hälsa, energi och livsglädje.

Varmt välkomna!

Hjälp, terapier, behandlingar & tjänster

för privatpersoner och företag vid stress, utmattning, sorg och livskriser

     

Kliniken i Vellinge 

– Samtalsstöd / stresshantering / stressterapi 

– Hjälp och vägledning med återhämtning efter utmattning och utbrändhet

– Hjälp med kroppsliga stressymtom

– KBT – mental träning / ändra tankemönster

– Samtalsstöd vid sorg och livskriser

– Klassisk svensk massage

– Healingmassage

– Reconnective healing

– Mindfulness – meditationsgrupper

Besök på arbetsplatser

– Information om stress, utmattning och återhämtning

– Individuellt samtalsstöd och hjälp med stresshantering och återhämtning – vid stress och och utmattning

– ”EARLY” Samtalsstöd 3 x 90 min 

Hjälp vid tidiga signaler på stress och utmattning. Stanna upp, hantera stressen och förhindra sjukfrånvaro och sjukskrivning.

– Mindfulness på jobbet

 Kroppen och stressen –

stresshantering handlar om att förstå kroppen och hantera livet

Som Stressterapeut arbetar jag med att finna roten till den upplevda stressen kroppen upplever inombords, hjälper dig att tolka kroppens signaler och reaktioner på de olika stressfaktorerna och att se sambanden och finna lösningarna och redskapen som hjälper dig att komma tillrätta med dina besvär och din ohälsa. Orsakerna till stress för kroppen kan vara förgiftning, allergier, muskelspänningar, dålig kroppshållning, felaktigt andning, inflammationer, tandproblem, konflikter, överbelastning, understimulans, depression, sorg, frustration, jobbiga tankemönster, attityder, värderingar mm mm. Allt hänger ihopa och påverkar vårt mående och kroppens reaktioner.

Det gäller att tolka signalerna som kroppen sänder ut, se sambanden och förstå hur alla processer och delar av oss samverkar och påverkar varandra som en dominoeffekt. Kroppen är ett slutet inre system som ska ha sin gång och som påverkas till det bättre eller sämre beroende på vad den utsätts för. Det är vår uppgift att hjälpa den att fungera så bra som möjligt och inte utsätta den för det som skadar, får den i obalans och får oss att må dåligt. Vi är den som kan känna av vår kropp bäst och påverka vår hälsa i rätt riktning. Med rätt förståelse, kunskaper och redskap kan vi hjälpa oss själva att minska stressen för kroppen och hjälpa den att läka och återhämta sig på bästa sätt. Återhämtning innebär att vi hjälper kroppens alla funktioner att komma i balans och samverka optimalt igen. 

Jag arbetar med en mängd olika metoder, terapier och behandlingar, allt utifrån ett holistisk synsätt, dvs att jaf ser kroppens signaler och samband på alla plan, fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Stress kan förgöra och bryta ner kroppen på ett förödande sätt!

Att bromsa i tid, lära känna sig själv och sin kropp, sätta gränser både för sig själv och för omgivningen, uppmärksamma och förstå kroppens varningssignaler i tidigt skede är helt avgörande för hur stor skada stressen ska få göra i kroppen och hur stort lidandet och konsekvenserna blir för individen. Idag lever vi våra liv mestadels upp i våra huvuden och driver på våra kroppar utan att lyssna inår och vara i kontakt med kroppen, våra känslor (våra inre vägledare, vår intuition för att leva med den och inte emot den som om vi endast vore huvudfotingar. När vi förstår hur vi kan koppla på kroppen igen hittar vi tillbaka till oss själva, kan hantera stressen i våra liv mycket bättre och vi får då en ökad medvetenhet och förståelse för hur allt hänger ihop och ser att vi faktiskt kan påverka våra liv och vårt mående på många olika sätt.

 Hjälp finns för alla!

Det finns orsaker och lösningar på alla problem, allt har sin förklaring. Ibland behöver vi bara lite hjälp utifrån att ändra perspektiv, få nya redskap och tankar som kan ge oss hopp, inspiration och framtidstro. 

 Få hjälpen, kunskaperna och redskapen som hjälper dig och din kropp på rätt väg mot mindre stress, återhämtning och självläkning så du kan få känslan av att vara en HEL människa igen! 

Små insatser kan göra STOR skillnad för ditt mående och din hälsa!

”Liten nyckel kan öppna en stor dörr”

    Varmt välkomna! 

interius betyder inifrån...

Det är inifrån oss själva, från kroppen, vi finner nycklarna för vår väg mot inre lugn, ro och läkning. 

MINDFULNESS är en metod som tar oss dit. Vi återfår kontakten med våra kroppar, vår inre kompass, landar med båda fötterna på jorden och hittar oss själva igen.

Interius målsättning är att hjälpa människor hitta sin egen unika väg dit – tillsammans tar vi oss framåt och uppåt!