Mindfulness för stresshantering - återhämtning

Mår du psykisk och/eller fysiskt dåligt pga stress?

Har du drabbats av utbrändhet / utmattningssyndrom?

Vill du påverka ditt tillfrisknade och få kunskap och redskap för att kunna hjälpa dig själv att förstå vad som hänt, närma dig och hantera dina stressymtom och att ge din kropp bästa möjligheterna att återhämta sig, självläka, må bra och fungera optimalt igen?

Varmt välkommen till interius!

Vi erbjuder dig stöd, verktyg för hjälp till självhjälp och konstruktiv vägledning i ditt arbete med att hantera stressen och återhämta dig från stressrelaterad ohälsa.

Vi arbetar med ett holistisk synsätt, dvs HELA kroppen är i fokus, i både stödjande individuella träffar och i mindre självhjälpsgrupper.

Interius syfte är att verka för att hjälpa människor som drabbats av ohälsa pga stress att komma tillbaka på ett bra och hållbart sätt och få ny livsglädje, ork och energi för uppnå livskvalitet igen. 

Interius är också en resurs och samarbetspartner för arbetsgivare, skolor och andra grupper i samhället, som vill ha kunskap och kompetens om hur vi människor fungerar och vad vi alla måste lära oss och tänka på framöver för att förebygga, förhindra och minska den stressrelaterade ohälsan.

 

Känner du dig stressad och spänd och behöver verktyg för att på egen hand varva ner kroppen, andas ut och finna ditt lugn inombords?

Välkommen att lära dig Mindfulness för stresshantering och återhämtning i Vellinge!

Kurser och engångstillfällen. 

Läs mer

’’ När invanda mönster bryts, kan nya världar uppstå ’’

Utmattningssyndrom

Återhämtning – flyga igen

Få stöd, kunskap och verktyg för att på egen hand hitta tillbaka till dig själv igen. Få kontakt med HELA, kroppen, våga andas ut och möta det som är just nu. Förstå och möta kroppens reaktioner och vad orsakerna till dessa är.
Få kunskap om kroppens förmågor för återhämtning på alla plan, och hur du ska hantera ev oro, panikångest, muskelsmärta på ett konstruktivt sätt.

Få hjälp att ta dig framåt och hjälpa dig själv till återhämtning för att komma tillbaka med ny ork, energi och nya insikter för att fungera optimalt igen.

Psykisk ohälsa pga stress

Stresshantering – landa och finn lugnet

Få stöd, kunskap och verktyg för att på egen hand varva ner kroppen, sänka dina stress och spänningsnivåer, förstå kroppens reaktioner och vad orsakerna till dessa är.

Vi använder oss av Mindfulness som grundmetod för att du ska landa tillbaka i dig själv, med nuet som nytt utgångsläge och förändra det som skapar stress för dig.

Med ökad självkännedom, medvetenhet och kontakt med HELA din kropp kan du förhålla dig till stress på ett bättre sätt och framöver vara uppmärksam på tidiga signaler som ger dig möjlighet att på egen hand förhindra att drabbas av ohälsa pga stress.

Förebygg och förhindra

ohälsa pga stress

Ökad medvetenhet och kunskap om kroppens reaktioner vid stress, bättre självkännedom och egna verktyg att ta till när stress uppstår hos oss, är avgörande för hur vi ska påverkas och drabbas av stressrelaterad ohälsa eller ej.

Vi behöver som individer ta eget ansvar och sakta ner farten, låta hjärnan få pausa, lära känna oss själva, lyssna inifrån och förstå vår kropps sätt att reagera och signalera till oss när den inte mår bra. I syfte att bli uppmärksamma på våra egna stresströsklar och lära oss reglera våra spänningsnivåer i kroppen på egen hand.

Öka kunskapen, medvetenheten och de egna förmågorna att hantera stress och återhämtning på ett effektivt sätt i vardagen.