Mindfulness för stresshantering - återhämtning

Mår du psykisk och/eller fysiskt dåligt pga stress?

Har du drabbats av utbrändhet / utmattningssyndrom?

Vill du påverka ditt tillfrisknade och få kunskap och redskap för att kunna hjälpa dig själv att förstå vad som hänt, närma dig och hantera dina stressymtom och att ge din kropp bästa möjligheterna att återhämta sig, självläka, må bra och fungera optimalt igen?

Varmt välkommen till interius!

Jag erbjuder stöd, verktyg för hjälp till självhjälp och konstruktiv vägledning i det egna arbetet med att hantera din aktuella stressituation och i återhämtningsprocessen för dig/de som drabbats  av olika typer av stressrelaterad ohälsa t  ex utmattningssyndrom.

Jag arbetar med ett holistisk synsätt, d v s HELA kroppen är i fokus, i både stödjande individuella träffar och i mindre självhjälpsgrupper.  Genom att lära sig olika självhjälpsmetoder som mindfulness, konstruktiv stresshantering, mental träning, andnings och avslappningstekniker och alternativa sätt att tänka och förhålla sig till livet ökar förståelsen och medvetenheten om oss själva och vi kan se orsakerna till vårt lidande och då påverka vårt egen tillvaro och vårt mående på egen hand i positiv riktning.

 

 

Interius syfte är att verka för att hjälpa människor som drabbats av ohälsa pga stress att komma tillbaka på ett bra och hållbart sätt och få ny livsglädje, ork och energi för uppnå livskvalitet igen. 

Interius är också en resurs och samarbetspartner för arbetsgivare, skolor och andra grupper i samhället, som vill ha kunskap och kompetens om hur vi människor fungerar och vad vi alla måste lära oss och tänka på framöver för att förebygga, förhindra och minska den stressrelaterade ohälsan.

 

’’ När invanda mönster bryts, kan nya världar uppstå ’’

Utmattningssyndrom

Återhämtning – flyga igen

Få stöd, kunskap och verktyg för att på egen hand hitta tillbaka till dig själv efter att drabbats av olika former av utmattning. 

Få hjälp och stöd att se nya vägar att ta dig framåt och hjälpa dig själv till återhämtning för att komma tillbaka med ny ork, energi och nya insikter för att fungera optimalt igen.

Psykisk ohälsa pga stress

Stresshantering – landa och finn lugnet

Få stöd, kunskap och verktyg för att på egen hand varva ner kroppen, sänka dina stress och spänningsnivåer, förstå kroppens reaktioner och vad orsakerna till dessa är.

Med ökad självkännedom, medvetenhet och kontakt med HELA din kropp kan du förhålla dig till stress på ett bättre sätt och framöver vara uppmärksam på tidiga signaler som ger dig möjlighet att på egen hand förhindra att drabbas av ohälsa pga stress.

Förebygg och förhindra

ohälsa pga stress

Ökad medvetenhet och kunskap om kroppens reaktioner vid stress, bättre självkännedom och egna verktyg att ta till när stress uppstår hos oss, är avgörande för hur vi ska påverkas och drabbas av stressrelaterad ohälsa eller ej.

Vi behöver som individer ta eget ansvar och sakta ner farten, låta hjärnan få pausa, lära känna oss själva, lyssna inifrån och förstå vår kropps sätt att reagera och signalera till oss när den inte mår bra. I syfte att bli uppmärksamma på våra egna stresströsklar och lära oss reglera våra spänningsnivåer i kroppen på egen hand.

Öka kunskapen, medvetenheten och de egna förmågorna att hantera stress och återhämtning på ett effektivt sätt i vardagen.