Välkommen till interius!

Petra Ekman

Dipl.Stressterapeut & Cert.Mindfulnessinstruktör

med specialkompetens och fokus på effektiv och hållbar ÅTERHÄMTNING vid stress och utmattning med hjälp av Mindfulness

Jag har mer än 15 års erfarenhet att professionellt arbeta med att hjälpa människor i och ur stress, utmattning, smärta, kris och sorg, som stressterapeut, massageterapeut och sedan några år tillbaka även som mindfulnessinstruktör.

Jag arbetar utefter ett holistiskt perspektiv, med kropp och själ, hjärta och hjärna.

Allt hänger samman och påverkar läknings-och återhämtningsprocessen. Det finns många möjligheter till bra återhämtning och läkning efter ohälsa orsakad av långvarig stress. Med rätt hjälp för just din kropp och situation kan du återfå hälsan och livsglädjen igen och få vardagen och livet att fungera på ett optimalt sätt.

läk kroppen inifrån

hitta dig själv igen

få ordning på kroppens alla stressymtom och obalanser

återfå din energi, självkänsla och självförtroende

få kroppen, vardagen och livet att fungera igen

Behöver du …

– någon att prata med för att du mår dåligt pga inre eller yttre stress?

hjälp med att hantera stressen, stressfaktorer och stressymtom i ditt liv?

råd, stöd, hjälp och vägledning med din återhämtning

efter att drabbats av utmattning/utmattningssyndrom 

Samtalsstöd 60 min

vid stress, oro, sorg, utmattning och återhämtning

 

Meditationsgrupper med Mindfulness

för återhämtning, avspänning, inre lugn och hjälp till självhjälp

3-4 personer / grupp 

Jag har mottagning i Vellinge där jag tar emot för både individuellt stöd och i självhjälpsgrupper med 3-4 personer. Jag erbjuder också hjälp och stöd för dig som arbetsgivare och dina medarbetare när någon drabbas av stressrelaterad ohälsa. Jag kommer ut till er på arbetsplatsen eller så är medarbetaren välkommen till min mottagning. Det går även bra att hålla samtal via telefon eller skype. 

      Varmt välkommen!      

Alla stöter vi på större utmaningar och påfrestningar i livet som belastar oss och skapar stress i kroppen på många olika sätt plan. Ibland fixar vi att återhämta oss som tidigare men ibland behöver vi nya metoder, verktyg och perspektiv för att hjälpa oss själva att läka kroppen, reparera obalanser som uppstått och bygga upp oss för att komma igen och förhindra att fastna i sjukskrivningar, ohälsa och dåligt mående. 

Ibland blir livet inte som vi tänkt oss och vi måste tänka om och anpassa oss till verkligheten – det läge som råder nu. Hur gärna vi än skulle vilja att det var på ett annat sätt så kan vi inte ändra på det en har hänt.

Hur kan vi då hjälpa och leda oss själva i återhämtningsprocessen?

Mitt arbetssätt

Min målsättning är att sprida och öka kunskapen, medvetenheten om kroppen och stress och lära ut tekniker för att vi ska kunna ta eget ansvar och hjälpa oss själva att reglera, reducera, hantera och återhämta oss från stress och spänningar på ett naturligt sätt i vardagen, i med och motgångar, och med ett sunt och hållbart förhållningssätt till det som händer oss i livet. Kroppen är fantastisk på att självläka bara vi lär oss förstå den och hjälper den på rätt sätt.    

Jag hjälper dig hitta tråden och din egen inre ledstång så du kan gå vidare och leda dig själv framåt på ett effektivt sätt på vägen till god hälsa och glädje igen. Hur du kan börja lyssna inifrån, få inre lugn och tillit till oss själva. Lär dig hur du ska gå till väga och för att förstå vad din kropp behöver, när den behöver vad och i vilken ordning. 

Du får möjlighet att lära dig alternativa tankesätt, se ur olika perspektiv, förstå kroppsliga symtom och signaler och vad som orsakar dessa,  metoder för stresshantering, avspänning, avslappning och andningsteknik, enkla meditationer, mindfulness mm. Vi inspirerar till nya vanor, bryta gamla mönster och se nya möjligheter och vägar framåt på ett nyfiket sätt mm

Varmt välkomna!

Petra Ekman

Dipl.Stressterapeut

Mindfullnesinstruktör

Massageterapeut

Tel: 070-778 00 87

Mail: petra@interius.nu

Webb: www.interius.nu

Mottagning/ Besöksadress: 

Industrigatan 1

238 35 Vellinge