Välkommen till interius!  

Stresshjälpen för arbetsgivare, medarbetare och privatpersoner vid tidiga signaler…

  • på stress som kan leda till ohälsa och sjukfrånvaro
  • och för hjälp med effektiv återhämtning efter utmattning och utmattningssyndrom.  

Interius arbetar för att minimera den stressrelaterade ohälsan i arbetsliv och privatliv genom att erbjuda snabba insatser med stöd och hjälp till självhjälp vid tidiga signaler på stress som kan leda till olika former av stressrelaterad ohälsa med sjukfrånvaro som följd.

Med ökad kunskap om stress, ökade förmågor att se, möta och hantera stressfaktor och ha redskap för att reglera sina egna stress och spänningsnivåer på egen hand kan vi ta eget ansvar och sätta gränser för för oss själva och omgivningen och bromsa i tid innan vi blir sjuka och drabbas av olika stressymtom, utmattningssyndrom eller andra sjukdomar som kan utlösas av långvarig stress.        

Varmt välkomna!

Petra Ekman

dipl.Stressterapeut