Välkommen till INTERIUS

Vi finns för dig som behöver hjälp med att hantera stressen i ditt liv och

för dig som behöver råd, stöd, vägledning och hjälp till självhjälp med återhämtningen

efter att drabbats av utmattning/utmattningssyndrom 

pga långvarig och påfrestande stress och för kropp och själ 

 Individuell samtalsterapi, 60 min el 90 min 

–  Självhjälpsgrupper, 2-3 personer just nu

Vi erbjuder våra tjänster för privatpersoner, arbetsgivare och medarbetare och som 

samarbetspartner med företagshälsovård, vårdcentraler, FK m fl

       Varmt välkomna!      

Alla stöter vi på större utmaningar och påfrestningar i livet som belastar oss och skapar stress i kroppen på många olika sätt plan. Ibland fixar vi att återhämta oss som tidigare men ibland behöver vi nya metoder, verktyg och perspektiv för att hjälpa oss själva att läka kroppen, reparera obalanser som uppstått och bygga upp oss för att komma igen och förhindra att fastna i sjukskrivningar, ohälsa och dåligt mående. 

Ibland blir livet inte som vi tänkt oss och vi måste tänka om och anpassa oss till verkligheten – det läge som råder nu. Hur gärna vi än skulle vilja att det var på ett annat sätt så kan vi inte ändra på det en har hänt.

Hur kan vi då hjälpa och leda oss själva i återhämtningsprocessen?

Mitt arbetssätt

Min målsättning är att sprida och öka kunskapen, medvetenheten om kroppen och stress och lära ut tekniker för att vi ska kunna ta eget ansvar och hjälpa oss själva att reglera, reducera, hantera och återhämta oss från stress och spänningar på ett naturligt sätt i vardagen, i med och motgångar, och med ett sunt och hållbart förhållningssätt till det som händer oss i livet. Kroppen är fantastisk på att självläka bara vi lär oss förstå den och hjälper den på rätt sätt.    

Jag hjälper dig hitta tråden och din egen inre ledstång så du kan gå vidare och leda dig själv framåt på ett effektivt sätt på vägen till god hälsa och glädje igen. Hur du kan börja lyssna inifrån, få inre lugn och tillit till oss själva. Lär dig hur du ska gå till väga och för att förstå vad din kropp behöver, när den behöver vad och i vilken ordning. 

Du får möjlighet att lära dig alternativa tankesätt, se ur olika perspektiv, förstå kroppsliga symtom och signaler och vad som orsakar dessa,  metoder för stresshantering, avspänning, avslappning och andningsteknik, enkla meditationer, mindfulness mm. Vi inspirerar till nya vanor, bryta gamla mönster och se nya möjligheter och vägar framåt på ett nyfiket sätt mm

Jag har mottagning i Vellinge där jag tar emot för både individuell hjälp och i mindre självhjälpsgrupper, 2-3 personer nu i Coronatider.

Varmt välkomna!

Petra Ekman

Dipl.Stressterapeut

Mindfullnesinstruktör

Massageterapeut

Tel: 070-778 00 87

Mail: petra@interius.nu

Webb: www.interius.nu

Mottagning/ Besöksadress: 

Industrigatan 1

238 35 Vellinge