för pför

   Hjälp för privatpersoner, arbetsgivare och medarbetare

vid stress & stressrelaterad ohälsa.

”Gör upp med stressen”

”Hitta hem till dig själv igen”

”Läk din kropp”

”Återfå din energi och livsglädje”

 Välkommen till interius!

Dipl. Stressterapeut

Petra Larsson-Ekman

Specialist på stresshantering och återhämtning vid stress, 

utmattning, utmattningssyndrom och utbrändhet

Mottagning

Industrigatan 1, 235 32 i Vellinge 

Tel 070-778 00 87

Hjälp vid stress & stressrelaterad ohälsa 

återhämtning och läkning för kropp och själ – holistiskt arbetssätt

Här finns hjälp för dig som lider av stress eller drabbats av utmattning /utmattningssyndrom eller annan ohälsa pga långvarig påfrestande stress. Få hjälp med att hantera din situation, åtgärder för dina obehagliga stressymtom och metoder för att återhämta dig på ett effektivt och hållbart sätt.

Jag heter Petra Larsson-Ekman är Stressterapeut, Massageterapeut och Mindfulnessinstrukör. Sedan 16 år arbetar jag professionellt med att hjälpa människor, i både privatlivet och arbetslivet, att hantera och återhämta sig från stress och stressrelaterad ohälsa. Jag arbetar utefter ett holistisk perspektiv, dvs utifrån att våra individuella fysiska, mentala, känslomässiga och andliga kroppar samverkar och påverkar varandra, vår hälsa och hur vi mår.

Jag har sedan 2006 klinik och mottagning i Vellinge utanför Malmö. Jag erbjuder också hjälp digitalt, per telefon och genom besök på företag och arbetsplatser.

Enligt min livsfilosofi och efter erfarenheter och upplevelser i mitt yrkesliv, är kroppen är en självläkande mekanism som med rätt hjälp och förutsättningar kan läka och återhämta sig på ett bra sätt. Jag arbetar utefter att vi kan hjälpa oss själva att vår stärka vår kropps egna inneboende förmågor att återhämta sig, bygga upp sig och läka för att fungera optimalt så att vi kan återfå vår goda hälsa, energi och livsglädje.

Varmt välkomna!

Hjälp, terapier, behandlingar & tjänster

för privatpersoner och företag vid stress, utmattning, sorg och livskriser

     

Mottagning interiuskliniken 

– Samtalsstöd / stresshantering / stressterapi 

– Hjälp och vägledning med återhämtning efter utmattning och utbrändhet

– Andning, avslappning- och avspänningsteknik

– KBT – mental träning / ändra tankemönster

– Samtalsstöd vid sorg och livskriser

– Klassisk svensk massage

– Healingmassage

– Reconnective healing

– Mindfulness – meditationsgrupper

Företagstjänster

– EARLY Samtalsstöd med stresshantering  3 x 90 min 

Hjälp vid tidiga signaler på stress och utmattning. Stanna upp, hantera stressen och förhindra sjukfrånvaro och sjukskrivning.

– MBÅP MindfulnessBaserat ÅterhämtningsProgram

8 veckors program för för människor i arbetsliv och privatliv som drabbas av utmattning och utbrändhet. Konstruktiv hjälp och hjälp till självhjälp med att återfå sin energi, kreativitet och livsglädje.

– Mindfulness på jobbet