Hjälp vid stress & stressrelaterad ohälsa 

Holistiskt arbetssätt som gör skillnad…

” Specialkompetens och 15 års erfarenhet av att proffesionellt arbeta med stresshantering och återhämtning vid stress och stressrelaterad ohälsa “

Välkommen till

interius 

PE Stressterapi Consulting

“Det lilla företaget med stort hjärta, passion och engagemang att hjälpa människor i arbetsliv och privatliv att möta, hantera och förhålla sig stress och att återhämta sig från stressrelaterad ohälsa”

Stress & Återhämtningsterapeut

Petra Larsson-Ekman 

Dipl.Stressterapeut    Mindfulnessinstruktör   Massageterapeut

 

Vi möts på er arbetsplats, ute i er verksamhet, digitalt eller på min mottagning i Vellinge.

Tillsammans hjälps vi åt att ta oss ur stress och ohälsa i samhället och går framåt…uppåt… mot något bättre och lättare liv att leva!

Möter ni människor i er verksamhet som lider av stress, oro, utmattning etc och är i behov av hjälp, stöd och redskap för att kunna hantera stressen i sin kropp och stressfaktorerna som finns omkring dem?

Skulle ni vilja ge dem möjligheten att få de rätta verktygen och strategierna som hjälper dem att utveckla sina egna förmågor att på egen hand minska stress-och spänningsnivåerna i kroppen, reducera stressymtom, tänka på nytt sätt, få en ökad kroppskunskap och medvetenhet för att kunna ta sig ur sin stressfyllda livssituation på ett framgångsrikt och hållbart sätt?

Jag arbetar med ett unikt stresshanteringsupplägg som GÖR DIREKT SKILLNAD och utvecklar och ökar människors egna förmågor att hjälpa sig själv att hantera och förhindra stress & stressrelateradmohälsa samt att återhämta sig från olika former ohälsa orsakad av långvarig stress.

Jag erbjuder upplägg för stresshantering och stressterapi genom samarbete, stöd och hjälpande insatser för

företag

organisationer

företagshälsovård

skolor mm

som i vardagen möter människor som behöver hjälp och redskap så att de på egen kan se, förstå, möta och reglera stress i i den egna kroppen, som behöver handledning och hjälp att se orsakerna till den samt få effektiva strategier för att ta sig ur den stressfylllda situationen på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

– snabb hjälp och effektiva insatser för att bromsa stressens framfart i kroppen

– personlig och individuell handledning, hjälp och stöd för människor som mår dåligt av stress på olika sätt.

Jag möter era medarbetare, patienter, klienter, elever m fl genom

– fysiska möten och terapier direkt på arbetsplatserna

– ute i era verksamheter

– digitalt

– eller på min mottagning i Vellinge. 

Välkommen till interius!

Jag heter Petra och arbetar som mobil Stressterapeut – dvs jag åker runt och möter medarbetare på arbetsplatsen och ger personligt stöd, hjälp och handledning för att sänka stress i kroppen och hantera orsakerna till stressen för att förhindra att drabbas av utmattning eller annan ohälsa pga stress. All hjälp är anpassad efter varje individs situation och målet är att utveckla och stärka varje människas egna förmågor att hantera stress och återhämta sig på ett naturligt och effektivt sätt i vardagen och i livet. Jag föredrar fysiska möten men möter även medarbetaren digitalt via Teams om vid de tillfälle det är lämpligast, t ex vid långa avstånd.

Jag arbetar sedan15 år professionellt med att hjälpa människor ur stress och att återhämta sig från utmattning/utmattningssyndrom. Hjälp finns för alla och kroppen återhämtar sig i de flesta fall helt med rätt åtgärder och insatser. 

Varmt välkomna!

Petra

 Tjänster 

– individuell stressterapi /stresshantering / samtalsstöd

– boka en heldag med en Stressterapeut på er arbetsplats / i er verksamhet – 5 stressamtal á 50 min, stöd, hjälp och handledning för människor som lider av stress och utmattning

– stresshanteringsgrupper 

– Mindfulness, kortkurser och mindfulla dagar 

Stress kan förgöra och bryta ner kroppen på ett förödande sätt!

Att bromsa i tid, lära känna sig själv och sin kropp, sätta gränser både för sig själv och för omgivningen, uppmärksamma och förstå kroppens varningssignaler i tidigt skede, är helt avgörande för hur stor skada stressen ska få göra i kroppen och hur stort lidandet och konsekvenserna blir för individen.

Alla har vi ett eget ansvar för vår hälsa!

Ingen annan än vi själva vet var just vår gräns går och när vi börjar tappa kontrollen och får olika stressymptom som kan göra oss sjuka om vi inte varvar ner i tid. Med rätt hjälp, stöd, ökade kunskaper och förmågor kan vi bromsa i tid, tänka om, se och välja alternativa vägar och förhållningssätt och förhindra stressens förlopp för att undvika att bli sjuk av den.

MSmå insatser kan göra STOR skillnad för hälsan!

interius betyder inifrån…

Det är inifrån oss själva, från kroppen, vi finner nycklarna för vår väg mot inre lugn, ro och läkning. 

MINDFULNESS är en metod som tar oss dit.  Vi återfår kontakten med våra kroppar, vår inre kompass, landar med båda fötterna på jorden och hittar oss själva igen.

Interius målsättning är att hjälpa människor hitta sin egen unika väg dit – tillsammans tar vi oss framåt och uppåt!