Mindfulness för stresshantering - återhämtning

      Hur kan vi hjälpa oss själva när vi mår dåligt pga stress, oro, ångest eller utmattning?

Varmt välkommen till mig och interius!

  Jag arbetar med hjälp till självhjälp vid psykisk ohälsa pga stress och vid återhämtning när du drabbats av utmattningssyndrom. 

Med anledning av pågående coronakris! 

  Hjälp dig själv att förstå och hantera dina kris / stressreaktioner och stressfaktorer.

 Klicka på länken nedan för att ta del av korta enkla fakta, förklaringar om vad krisreaktioner och stress gör med oss, få även lite tips om hur du kan hantera dina situation och dina stressfaktorer och ta del av  två enkla övningar för att hjälpa kroppen av varva ner, sänka pulsen och stresspåslaget. Få en känsla av inre lugn och distans till omvärlden för en stund.  

 Råd och självhjälp vid kris och stress  

 Extra tider för samtal med stresshantering, rådgivning och vägledning finns nu tillgängliga varje vecka. 

  För tidbokning välkommen att kontakta mig på mail petra@interius.nu eller sms 070-778 00 87. Mer info finner du på www.interius.nu

   Just nu:  60 min stressterapi     500 kr (tidigare 900 kr)

 Vi ses på min mottagning i Vellinge, alternativt ute, på något kafé eller under promenad, enl ö k. 

 Varmt välkommen!

Petra Ekman 

Dipl. Stressterapeut, Mindfulnessinstruktör, kris och sorgstödjare

Ta hjälp för stressen i tid för att undvika drabbas av utmattning! Små enkla insatser kan göra stora problem lite mindre belastande på hälsan! 

Målet med mitt arbete är att förkorta lidandet och påskynda läkning- och återhämtningsprocessen för dig som lider av stressrelaterad ohälsa av olika slag. Med en ökad kunskap om stress, om kroppens funktioner och reaktioner vid inre och yttre påfrestning och press kan vi förstå orsakerna till varför vi mår dåligt. Med olika metoder kan vi varva ner kroppen, få distans till det som är jobbigt för oss och finna alternativa sätt att lugna oss själva inifrån. Med ny medvetenhet och förståelse för kroppen kan vi andas ut och få nya perspektiv, förhålla oss, möta och hantera stressen, pressen och livet på ett bättre sätt. Vi vänder m a o på allt och tar kontrollen själv, istället för att låta stressfaktorerna få kontrollera oss.

Jag arbetar med ett holistisk synsätt med Mindfulness filsosofi som utgångsläge. Mindfulness är en meditationsform för HELA kroppen och en effektiv och väl beprövad självhjälpsmetod för att sänka kroppens stress och spänningsnivåer, lära känna sig själv, få kontakt med kroppens signaler och reaktioner, för regelbunden återhämtning, ökad medvetenhet och personlig utveckling.

Jag erbjuder privatpersoner och arbetsgivare och dess medarbetare…

Information och inspiration om stress, utmattning och återhämtning  vad man kan göra för att hjälpa sig själv att varva ner, hur man kan förhålla sig och vad man kan göra om man drabbas av utmattning av olika slag och hur vi kan återhämta oss på ett bra sätt vid stressrelaterad ohälsa.

Mindfulnessträning i grupp eller individuellt för stressreducering, stresshantering, återhämtning, läkning och personlig utveckling. 

Enskilda terapitillfällen för individuellt stöd, rådgivning och vägledning vid stress, utmattning i olika former och psykisk ohälsa pga stress.

Interius betyder inifrån
Det är inifrån oss själva vi finner just våra egna vägar mot inre lugn och mindre stress. Det är ovant för oss att lyssna inifrån kroppen.
Vi lever våra liv mycket upp i huvudet.
Vi utsätter våra sinnen och hjärnan för väldigt många intryck dagligen genom bl a digitala medier, och dessutom vi lever i ett samhälle där vi förväntas prestera mycket. Bara vi själva vet var vår egna gränser stress går och vad som skapar lugn i oss. Den informationen kan vi bara finna inifrån oss själva, inifrån kroppen.   

Vid mycket och långvarig press och stress, inifrån eller utifrån, kapar vi kontakten med vår kropp och våra känslor och går då miste om kroppens signaler till oss när den varnar och vill att vi ska vänta in och lyssna på den. Efter 14 års arbete som massageterapeut och stressterapeut har jag praktiska erfarenheter och upplevelser hur vi pressar våra kroppar till det yttersta vid stress och press, resultaten ser vi genom all psykisk och stressrelaterad ohälsa runtomkring oss. Vi behöver lära oss förstå våra kroppars funktioner och reaktioner, vara i kontakt med våra känslor, för att på egen reglera våra stress och spänningsnivåer och lära oss ta eget ansvar för vårt eget mående.

Du behöver inte gå och må dåligt, hjälp finns för dig.

Varmt välkommen!                        

Petra Ekman   

 

Stöd vid utmattningssyndrom

Återhämtning – flyga igen

Få samtalsstöd, kunskap och verktyg för att på egen hand läka och återhämta dig efter att drabbats av olika former av utmattning. 

Få hjälp och stöd att se vägarna du kan ta dig framåt på för att hjälpa dig själv att komma i balans och komma tillbaka med ny energi, livsglädje och ett nytt förhållningssätt till livet. Att få känslan av att vara en HEL människa till kropp och själ.

Samtalsstöd vid stress

Stresshantering – landa och finn lugnet

Få stöd, kunskap och verktyg för att på egen hand varva ner kroppen, sänka dina stress och spänningsnivåer, förstå kroppens reaktioner och vad orsakerna till dessa är.

Med ökad självkännedom, medvetenhet och kontakt med HELA din kropp kan du förhålla dig till stress på ett bättre sätt och framöver vara uppmärksam på tidiga signaler som ger dig möjlighet att på egen hand förhindra att drabbas av ohälsa pga stress.

Förebygg och förhindra

ohälsa pga stress

Ökad medvetenhet och kunskap om kroppens reaktioner vid stress, bättre självkännedom och egna verktyg att ta till när stress uppstår hos oss, är avgörande för hur vi ska påverkas och drabbas av stressrelaterad ohälsa eller ej.

Vi behöver som individer ta eget ansvar och sakta ner farten, låta hjärnan få pausa, lära känna oss själva, lyssna inifrån och förstå vår kropps sätt att reagera och signalera till oss när den inte mår bra. I syfte att bli uppmärksamma på våra egna stresströsklar och lära oss reglera våra spänningsnivåer i kroppen på egen hand.

Öka kunskapen, medvetenheten och de egna förmågorna att hantera stress och återhämtning på ett effektivt sätt i vardagen.