Välkommen till interius  –  PE stressterapi consulting 

Hjälp vid stress och stressrelaterad ohälsa

för människor i arbetsliv och privatliv  

Erbjudande för arbetsgivare! 

‘EARLY’ 

Tidiga insatser vid tidiga signaler på stress!

Samtalstöd 3 x 1 1/2 tim

För mer info se under företag 

Har du som arbetsgivare… 

– medarbetare som visar tidiga signaler på stress?

– medarbetare som är sjukskrivna pga stress, utmattning

  eller utmattningssyndrom?   

 

Tidiga insatser vid tidiga signaler på stress förhindrar sjukfrånvaro och konstruktiv hjälp vid sjukskrivning pga stressrelaterad ohälsa påskyndar återhämtningen och återgången till arbetet efter sjukskrivning.

Jag arbetar med individuellt stöd, hjälp och vägledning för medarbetare som

  • lider av stress och som behöver stanna upp och se över sin situation, förstå stressens orsaker, hantera kroppens stressymtom och finna åtgärder för att varva ner, tänka om och finna nya förhållningssätt till tillvaron för att undvika sjukfrånvaro och sjukskrivning 
  • är sjukskrivna pga utmattning eller utmattningssyndrom och som behöver hjälp att påverka och påskynda återhämtningprocessen för att läka och komma tillbaka på ett bra och hållbart sätt. 

Syftet med mitt arbete är att minska risken för medarbetaren att ska bli sjuk och sjukskriven, förkorta sjukfrånvaron vid utmattning samt att hjälpa människor att se, förstå, lösa, hantera  och åtgärda orsakerna till sin upplevda stress och sina stressymtom samt att finna lösningar och möjligheter till förändring för att minska risken att bli sjuk av stress.  

Min målsättning när att sprida och öka kunskapen, medvetenheten om kroppen och stress och lära ut tekniker för att vi ska kunna ta eget ansvar och hjälpa oss själva att reglera, reducera och hantera stress och spänningar på ett naturligt sätt i vardagen, i med och motgångar, och med ett sunt och hållbart förhållningssätt till det som händer oss i livet. 

Jag arbetar över sydvästra Skåne. 

Samtalen och träffarna kan ske hos er på arbetsplatsen, på min mottagning i Vellinge eller på annan överenskommen lämplig plats.

 Varmt välkomna!

 

Petra Ekman

Dipl.Stressterapeut

Mindfullnesinstruktör

Massageterapeut

Tel: 0707-78 00 87

Mail: petra@interius.nu

Webb: www.interius.nu

Mottagning/ Besöksadress: 

Industrigatan 1

238 32 Vellinge