Välkommen till INTERIUS

den lilla stresskliniken med det stora hjärtat! 

Hjälp vid stress och stressrelaterad ohälsa

för människor i arbetsliv och privatliv  

Erbjudande för arbetsgivare och medarbetare

‘EARLY’ 

Tidiga insatser vid tidiga signaler på stress 

Samtalsstöd 3 x 1 1/2 tim

För mer info och, se under företag 

Hjälp för privatpersoner 

 Vid stress, utmattning, oro och annan stressrelaterad ohälsa

Samtalsterapi 75 min

för stöd, vägledning, återhämtning, läkning och hjälp till självhjälp för hela kroppen 

Meditationsgrupper

För minskad stress, återhämtning, läkning, ökad självkännedom och inre lugn.

För mer info, se under privatpersoner

Har du som arbetsgivare… 

– medarbetare som visar tidiga signaler på stress?

– medarbetare som är sjukskrivna pga stress, utmattning

  eller utmattningssyndrom?   

 

  • Tidiga insatser vid tidiga signaler på ohälsosam stress kan förhindra sjukfrånvaro 

  • konstruktiv hjälp vid sjukskrivning pga stressrelaterad ohälsa påskyndar återhämtningen och återgången till arbete.

Jag arbetar med individuellt stöd, hjälp och vägledning för medarbetare som…

  • lider av stress och som behöver stanna upp och se över sin situation, förstå stressens orsaker, hantera kroppens stressymtom och finna åtgärder för att varva ner, tänka om och finna nya förhållningssätt till tillvaron för att undvika sjukfrånvaro och sjukskrivning 
  • är sjukskrivna pga utmattning eller utmattningssyndrom och som behöver hjälp att påverka och påskynda återhämtningsprocessen för att läka och komma tillbaka på ett bra och hållbart sätt. 

Syftet med mitt arbete är att minska risken för medarbetaren att ska bli sjuk och sjukskriven, förkorta sjukfrånvaron vid utmattning samt att hjälpa människor att se, förstå, lösa, hantera  och åtgärda orsakerna till sin upplevda stress och sina stressymtom samt att finna lösningar och möjligheter till förändring för att minska risken att bli sjuk av stress.  

Min målsättning när att sprida och öka kunskapen, medvetenheten om kroppen och stress och lära ut tekniker för att vi ska kunna ta eget ansvar och hjälpa oss själva att reglera, reducera och hantera stress och spänningar på ett naturligt sätt i vardagen, i med och motgångar, och med ett sunt och hållbart förhållningssätt till det som händer oss i livet. 

Jag arbetar över sydvästra Skåne. 

Samtalen och träffarna kan ske hos er på arbetsplatsen, på min mottagning i Vellinge eller på annan överenskommen lämplig plats.

 Varmt välkomna!

 

Petra Ekman

Dipl.Stressterapeut

Mindfullnesinstruktör

Massageterapeut

Tel: 0707-78 00 87

Mail: petra@interius.nu

Webb: www.interius.nu

Mottagning/ Besöksadress: 

Industrigatan 1

238 32 Vellinge