För dig som känner oro och stress!

Nedan finner du en länk med värdefull info för att lugna dig själv, hjälp till självhjälp, och ett par korta avslappningsövningar.  

Klicka här – Råd och självhjälp vid kris och stress    

Välj att fokusera på det du kan göra istället för det du inte kan och får göra. 

Tänk inte så mycket, analysera och värdera mindre. Lyssna på din magkänsla och tänk med hjärtat istället, gör det som känns rätt och bra för dig idag. 

Gör nya saker, bryt mönster som inte är hälsosamma för dig! 

Fokusera på det du kan påverka och göra nu och gör det som känns bra och kan glädja dig och någon annan just idag!  

Du är inte ensam! De flesta av oss går igenom olika prövningar i livet, alla gör vi våra egna ‘resor’ vilket kommer att utveckla oss om vi väljer att acceptera läget och vara flexibla i våra tankar och tänka i nya banor. Inget varar för evigt, detta kommer också att passera. 

Håll ut, ha tålamod, skäm bort dig själv och ha fokus på HÄR OCH NU! Och det viktigaste…du är aldrig ensam!

Våga be om hjälp! Hjälp finns för alla!

 ha tålamod, lär känna dig själv och