Petra Ekman 

 PE Stressterapi consulting / interius

Dipl.Stressterapeut Massageterapeut & Mindfulnessinstruktör 

Jag har sedan 15 år kontor och privatmottagning i Vellinge där jag arbetar som stressterapeut, massageterapeut och mindfulnessinstruktör.  

Min passion och vision är att ge alternativ hjälp för den som lider av stress och/eller drabbas av stressrelaterad ohälsa. Att inspirera till att se framåt, finna nya ljusa vägar genom livet och att ha inställningen till att det finns lösningar på det flesta knutor som skapar stress och obehag för oss, bara vi är beredda att tänka om, bli medvetna, vågar växa och utvecklas som människor.

Jag arbetar med ett holistiskt synsätt, dvs jag tar hänsyn till HELA människan i mina samtal, möte, terapier och kurser, det fysiska, mentala, känslomässiga, biologiska och andliga. Jag kombinerar olika metoder och försöker vägleda för att finna rätta vägarna och åtgärderna åt varje individ för att hjälpa kroppen att komma i balans och självläka återhämta och bygga upp sig på bästa sätt igen. 

Innan jag blev egen företagare arbetade jag 12 år inom ICA koncernen som HR konsult med stöd och hjälp för ICA handlaren med personalarbetet i butik, bla arbetsrätt, MBL-förhandlingar, rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, schemaläggning mm. 

För många år drabbades jag själv av stressrelaterad ohälsa. Alla de erfarenheter jag har med mig efter det, är värdefull kunskap och förståelse i min profession, i möten och arbetet med att hjälpa människor i stress. Men jag har tron, och är själv också ett bevis, på att det går att återhämta sig och läka kroppen efter utmattning, stress och andra utmaningar vi ställs för under livets gång. Med rätt verktyg, hjälp och ökad medvetenhet kan vi hjälpa oss själva att läka och hitta tillbaka till vår livskraft och livsglädje igen samt skaffa oss ett förhållningssätt till livet och kroppen som förhindrar att drabbas av ohälsa pga stress igen.

För några år sedan kom jag i kontakt med mindfulness och insåg att det var en fantastisk och komplett metod för att både hantera stress och återhämta sig på, allt-i-ett-paket. Jag utbildade mig till instruktör på Sverigehälsan i Malmö för Katarina Lundblad på LevNu och numera är mindfulness utgångsmetoden i mitt arbete med att hjälpa människor med ohälsa pga stress.  

Låt inte stress vara det som skadar dig så du tappar livskraften och livsglädjen. Ta hjälp i god tid för att hantera dina stressymtom och finna orsakerna till din upplevda stress i kroppen. Hjälp finns! Små insatser kan göra stor skillnad.

 

 Liten nyckel kan öppna stor dörr “

 

Var rädd om din kropp! Den är ditt liv! 

Den är värd att lyssnas på!

Petra Ekman - interius

Utbildning

2004 Dipl Stressterapeut, 1-årig utbildning. Sverigehälsan Malmö

2005 Massageterapeut, Komplementärmedicinska Högskolan, Malmö  

2010 Reconnective Healing, Dr Eric Pearl Stockholm 

2015 Kris och sorghantering, Sverigehälsan, Malmö

2018-19 Dipl Mindfulnessinstruktör mbsr, steg 1, Sverigehälsan,  Malmö, Katarina Lundblad

Dessförinnan arbetade jag under 12 år som ekonom och inom HR, med organisation och personalutveckling.

Erfarenheter

 • Mindfulnessinstruktör, leda grupper och föreläsningar
 • Leda meditationer
 • Hjälpa med människor i stress, sorg och kris
 • Hjälpa människor med utmattningssyndrom
 • Svensk klassisk massage, avslappningsmassage
 • Stresshantering – coping
 • Mental träning
 • Muskulär avslappning och avspänning
 • KBT
 • Förändringsarbete/livsstilsförändring
 • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete, inom psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöområdet
 • Leda kollegiala samtal
 • Enskilda vägledande samtal med medarbetare vid stressrelaterad ohälsa, livsstilsförändring och personlig utveckling
 • Hålla föredrag, kurser om stress för företag och organisationer