Jag heter Petra Ekman är och utbildad stressterapeut, massageterapeut och mindfulnessinstruktör.

Jag har sedan 15 år kontor och privatmottagning i Vellinge och erbjuder mina tjänster äventill företag och arbetsgivare i sydvästra Skåne.

Min passion och vision är att ge alternativ hjälp för den som lider av stress och/eller drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Jag arbetar med ett holistiskt synsätt, dvs jag tar hänsyn till HELA människan i mina samtal, möte, terapier och kurser, det fysiska, mentala, känslomässiga, biologiska och andliga. Jag kombinerar olika metoder och försöker vägleda för att finna rätta vägarna och åtgärderna åt varje individ för att hjälpa kroppen att komma i balans och självläka återhämta och bygga upp sig på bästa sätt igen. 

Jag arbetar sedan 15 år som egen företagere, som stressterapeut och massageterapeut, på egen klinik i Vellinge utanför Malmö. 

Innan jag blev egen företagare arbetade jag 12 år inom ICA koncernen som HR konsult med stöd och hjälp för ICA handlaren med personalarbetet i butik, bla arbetsrätt, MBL-förhandlingar, rekrytering, organisationsutveckling, arbetsmiljöarbete, medarbetarsamtal, schemaläggning mm. 

För snart 20 år sedan drabbades jag själv av stressrelaterad ohälsa.  Alla de erfarenheter jag har med mig efter det, är värdefull kunskap och förståelse i min profession, i möten och arbetet med att hjälpa människor i stress. Men jag är själv också ett bevis på att det går att återhämta sig på ett bra sätt med rätt verktyg och förutsättningar, och fungera optimalt igen utan hinder och begränsningar.

För några år sedan kom jag i kontakt med mindfulness och insåg att det var en fantastisk och komplett metod för att både hantera stress och återhämta sig på, allt-i-ett-paket. Jag utbildade mig till instruktör på Sverigehälsan i Malmö för Katarina Lundblad på LevNu och numera är mindfulness utgångsmetoden i mitt arbete med att hjälpa människor med ohälsa pga stress.  

Låt inte stress vara det som skadar dig så du tappar livskraften och livsglädjen. Ta hjälp i god tid för att hantera dina stressymtom och finna orsakerna till din upplevda stress i kroppen. Hjälp finns! Små insatser kan göra stor skillnad.  

Var rädd om din kropp! Den är ditt liv! Den är värd att lyssnas på!

Petra Ekman - interius

Utbildning

2004

Dipl Stressterapeut, 1-årig utbildning
Sverigehälsan Malmö

2005
Massageterapeut
Komplementärmedicinska
Högskolan, Malmö    

2015
Kris och sorghantering
Sverigehälsan, Malmö

2018-19
Dipl Mindfulnessinstruktör mbsr, steg 1
Sverigehälsan,  Malmö, Katarina Lundblad

Dessförinnan arbetade jag som ekonom och inom HR, med organisation och personalutveckling i 12 år.
Jag arbetade bl a med arbetsrätt, arbetsmiljöarbete-SAM, rekrytering, medarbetarsamtal, MBL förhandlingar och utbildning.

Erfarenheter

 • Mindfulnessintruktör, leda grupper och föreläsningar
 • Leda meditationer
 • Arbeta med människor i stress, sorg och kris
 • Arbeta med människor med utmattningssyndrom
 • Svensk klassisk massage, avslappningsmassage
 • Stresshantering – coping
 • Mental träning
 • Muskelär avslappning och avspänning
 • KBT
 • Förändringsarbete/livsstilsförändring
 • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete, inom psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöområdet
 • Leda kollegiala samtal
 • Enskilda vägledande samtal med medarbetare vid stressrelaterad ohälsa, livstilsförändring och personlig utveckling
 • Hålla föredrag, kurser om stress för företag och organisationer