Välkommen till mig och mitt företag

interius / PE Stressterapi Consulting

“Det lilla företaget med stort hjärta och passion för att hjälpa människor i arbetsliv och privatliv att möte, hantera och förhålla sig till stress och återhämta sig från stressrelaterad ohälsa”

Stress & Återhämtningsterapeut

Petra Larsson-Ekman 

interius logo by epafi

Jag är utbildad Stressterapeut, Mindfulnessinstruktör och Massageterapeut och arbetar sedan 15 år professionellt med att ge alternativ hjälp för den som lider av stress och/eller drabbas av stressrelaterad ohälsa, både på min mottagning i Vellinge, en mil söder om Malmö, och ute i arbetslivet på arbetsplatser, runtom i Skåne. Jag arbetar både genom samarbete i nätverk och på konsultuppdrag.

Mitt företag går under arbetsnamnet interius som betyder inifrån – och det är just inifrån oss själva läkning och återhämtning sker på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det är så jag arbetar. Genom att väcka medvetenheten och den djupare förståelsen för hur våra kroppar fungerar och interagerar med omgivningen, varför den reagerar som den gör och hur vi bör manövrera den i olika situationer kan vi på ett smidigt och hälsosamt ta oss fram tillsammans med den under våra liv, i med och motgångar.

Under årens som gått har jag dagligen kommit i kontakt med och hjälpt människor i stress, utmattning, kris, sorg, muskelsmärta och andliga, existensiella kriser. Jag har under dessa 15 år varit med om upplevelser och upptäckter genom alla behandlingar, samtal och terapier som har övertygat mig om att allt hänger samman i oss människor och påverkar vårt mående och vår hälsa. Därför arbetar jag numera alltid utefter ett holistiskt perspektiv, dvs jag tar hänsyn till HELA människan i mina samtal, möte, terapier och kurser, det fysiska, mentala, känslomässiga, biologiska och existensiella. Jag kombinerar olika metoder och försöker vägleda för att finna rätta vägarna och åtgärderna åt varje individ för skapa en hanterbar tillvaro och livssituation, hjälpa kroppen att komma i balans, självläka, återhämta och bygga upp sig på bästa sätt igen.

Människokroppen är en fantastisk, självläkande mekanism som som kan läka, reparera och bygga upp sig på nytt bara vi ger den rätt förutsättningar och förstår vad den behöver för hjälp av oss. Mitt stora intresse, praktiska upptäckter och erfarenheter i min profession och egna erfarenheter av att läka kroppen utan mediciner präglar också min inställning till att alla kan hjälpa sin kropp att läka och komma igen efter långvarig stress och utmattning av olika orsaker.

För många år drabbades jag själv av stressrelaterad ohälsa. Alla de erfarenheter jag har med mig efter det, är värdefull kunskap, stor förståelse och respekt i möten och arbetet med att hjälpa människor i stress. Men jag har tron, och är själv också ett bevis, på att det går att återhämta sig och läka kroppen efter utmattning, stress och andra utmaningar vi ställs för under livets gång. Med rätt verktyg, hjälp och ökad medvetenhet kan vi hjälpa oss själva att läka och hitta tillbaka till vår livskraft och livsglädje igen samt skaffa oss ett förhållningssätt till livet och kroppen som förhindrar att drabbas av ohälsa pga stress igen.

När jag kom jag i kontakt med mindfulness insåg jag att det var en fantastisk och komplett metod för att både hantera stress och återhämta sig på, ett allt-i-ett-paket. Numera är mindfulness grundfilosofin i mitt arbetssätt och även mitt synsätt på livet.

Som privatpersonen Petra är jag 53 år, gift och har 2 vuxna söner. Som alla andra medmänniskor så har jag också egna erfarenheter av livets hårda skola vilka för mig är enormt värdefulla erfarenheter i mitt arbete med att möta och förstå vad andra människor upplever och går igenom. Därigenom väcks min empati, medkänsla och passion för att stödja och hjälpa andra och ge redskapen som kan hjälpa dem framåt mot bättre, hälsa, ny livskraft och livskvalié. 

Låt inte stress vara det som skadar dig så du tappar livskraften och livsglädjen. Det finns alltid någon lite ljusglimt att fokusera på och som kan ge möjligheter till förändring som leder och tar oss framåt mot en hanterbar tillvaro och ökad välbefinnande.

Ta hjälp i god tid för att hantera dina stressymtom och finna orsakerna till din upplevda stress i kroppen.

Hjälp finns! Små insatser kan göra stor skillnad.

Var rädd om kroppen! Den är ditt liv! 

Den är värd att lyssnas på! Den vet vad som är bäst för dig!

Välkomna!

Utbildning

2004 Dipl Stressterapeut, 1-årig utbildning. Sverigehälsan Malmö

2005 Massageterapeut, Komplementärmedicinska Högskolan, Malmö  

2010 Reconnective Healing, Dr Eric Pearl Stockholm 

2015 Kris och krishantering, Sverigehälsan, Malmö

2018-19 Mindfulnessinstruktör mbsr, steg 1, Sverigehälsan,  Malmö, Katarina Lundblad

Dessförinnan arbetade jag som ekonom och inom HR, med organisation och personalutveckling.

Erfarenheter

 • Stresshantering – coping
 • Handledning, stöd och vägledning vid stress och utmattningssyndrom
 • Enskilda vägledande samtal med medarbetare vid stressrelaterad ohälsa, livsstilsförändring och personlig utveckling
 • Mental träning
 • KBT
 • Andningsteknik, avspänning och avslappningsträning
 • Stöd och hjälp för människor i kris och/eller sorg
 • Mindfulnessinstruktör, leda grupper och föreläsningar
 • Leda meditationer
 • Svensk klassisk massage, avslappningsmassage
 • Förändringsarbete/livsstilsförändring
 • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete, inom psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöområdet
 • Leda kollegiala samtal
 • Hålla föredrag, kurser om stress för företag och organisationer