Jag  arbetar för att minska den stressrelaterade ohälsan

i arbetslivet och i vårt samhälle!

Psykisk ohälsa och utmattning bara ökar i vårt samhälle och människor tappar bort sig själva i vår värld som blir mer och mer komplex och påfrestande för oss. Vi behöver hitta oss själva på ett nytt sätt för att stå med båda fötterna på jorden, veta våra gränser och ha en god förmåga att hantera och reglera stress i våra kroppar .

Jag åker ut till arbetsplatser, verksamheter, skolor m fl för att ge människor ökade kunskaper och medvetenhet hur våra kroppar fungerar och vad vi behöver göra för att hjälpa oss själva att hantera, reglera och förhålla oss till stress på ett sätt så vi inte blir sjuka av den, samt hjälper människor att återfå hälsan så det snart kan återgå till sitt arbete igen efter utmattning och utmattningssyndrom.

Små enkla medel kan göra stor skillnad –

och spara och förkorta både lidande och minska ekonomiska förluster för alla parter.

Under fliken ’Tjänster för företag’ finner ni mer fakta, pris mm om varje tjänst.

Stress kommer alltid finnas i våra liv –

det är våra förmågor att hantera stress som avgör 

hur den ska få påverka oss!

 Ge era medarbetare och-/eller de människor, patienter ni möter i er verksamhet möjligheter att öka kunskaperna och förmågorna att se, förstå, möta, hantera, reglera och återhämta sig från stress på ett effektivt sätt. 

Därmed kan de ta eget ansvar att i tidigt skede stanna upp, hjälpa sig själva och agera för att förhindra att drabbas av ohälsa med eventuellt sjukskrivning som följd.

Om möjligt kommer jag till er på arbetsplatsen vid alla insatser för att spara på er tid och minska stressen. Samtalen kan ske digitalt eller på annan lämplig plats som vi kommer överens om. 

Har ni egna idéer och /eller ser möjligheter till ev samarbete så är ni välkomna att höra av er för vidare diskussioner.

Jag ser bara möjligheter och är flexibel i upplägg mm. 

Varmt välkomna!