Stressrådgivning på arbetsplatsen

– Har ni medarbetare och kollegor på er arbetsplats som mår dåligt av stress?

– Vill ni hjälpa dem att bevara hälsan, behålla dem i arbete och förhindra sjukfrånvaro?

– Vill ni även kunna få tillbaka medarbetare som redan är sjukskrivna p g a utmattning, utbrändhet eller annan stressrelaterad ohälsa?

Öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron på er arbetsplats

Psykisk ohälsa och utmattning bara ökar i vårt samhälle och människor tappar bort sig själva i vår värld som blir mer och mer komplex och påfrestande för oss. Vi behöver se på livet med nya glasögon, hitta oss själva på ett nytt sätt, lära oss var våra gränser går och skaffa oss bra strategier för att hantera livet och reglera stressen i våra kroppar. Det är vår medvetenhet, våra förmågor att hantera stress och återhämta oss som avgör hur vi tillåter att stressfaktorerna ska få påverka oss, vårt mående och vår hälsa under livets gång. Vi behöver få ett helhetsperspektiv på våra liv.

Jag arbetar som mobil stressterapeut/rådgivare/konsult och åker ut till er på arbetsplatsen för att hjälpa era medarbetare på plats. De får råd, stöd, vägledning och konstruktiva redskap som ökar deras kunskaper och egna förmågor att påverka sitt mående och hjälpa sig själva framåt och uppåt ur stressen. Jag kan också fungera som en rådgivande och stödjande funktion för er som arbetsgivare i det psykosociala arbetet på er arbetsplats.

Petra Ekman - interius
Petra Ekman - interius

Vad behöver ni hjälp med i er verksamhet för att…

– öka hälsan och frisknärvaron 

– arbeta förebyggande med att förhindra att era medarbetare mår dåligt av stress

eller drabbas av stressrelaterad ohälsa?

Ge era medarbetare och-/eller de människor, patienter ni möter i er verksamhet möjligheter att öka sina kunskaper och förmågor att se, förstå, möta, hantera, reglera och återhämta sig från stress på ett effektivt sätt för att kunna påverka sin eget mående och vara tillbaka på arbetet med ny energi och livsglädje snart igen.

Jag erbjuder era medarbetare

hjälp till självhjälp

som ökar deras kunskaper och egna förmågor att

– förstå sin kropp och hantera och reducera den egna stressen och stressfaktorerna runtomkring

– förhindra utmattning, utbrändhet och sjukskrivning

– tillfriskna snabbare och komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning pga stressrelaterad ohälsa.

Mina tjänster

EARLY samtalspaket 

Fördjupat individuellt samtalsstöd med stresshantering vid tidiga signaler på stress, utmattning, oro som kan leda till ohälsa. Samtalen kan ske på arbetsplatsen, digitalt, på min mottagning eller på annan lämplig plats.

Hjälp och stöd för medarbetare att ta sig ur stressens grepp, återfå kontroll på sin situation och sin kropp, må bättre och undvika sjukskrivning

3 tillfälle á 1 1/2 timme

under 3-6 veckor

 stressrådgivning direkt på arbetsplatsen 

Vägledning för att komma framåt och uppåt ut ur stress och utmattning

Fyll en dag med individuella 50 minuters samtal eller rådgivning i mindre grupper. Vi bygger dagen efter era behov. Målet är att fånga upp tidiga signaler på stress, förhindra sjukskrivning och få tillbaka medarbetare som redan är sjuksrivna pga stressrelaterad ohälsa.                                 

Halv dag            4 000 kr/ex moms

  Hel dag              7 000 kr/ex moms 

Timdebitering   1100 kr/ex moms

Föreläsning

Hur kan vi leva istället?

om stress, utmattning, återhämtning och livshantering.

Om hur vi kan leva och hantera livet på ett annat sätt? Ett sätt som ger oss energi, kreativitet med ändå skapar inre lugn, sinnesfrid och minskar risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

1 1/2 timmes föreläsning

Mindfulness på jobbet!

Bevara era medarbetares hälsa och öka frisknärvaron med hjälp av mindfulness. Ge dem kunskaperna och de bästa redskapen för att hantera den egna stressen, återhämta sig effektivt och hantera livet på ett hälsosamt och framgångsrikt sätt.

En 1/2 eller 1 dags kurs

på arbetsplatsen

Kursen passar alla – arbetsgrupper, ledningsgrupper, skolklasser

Små insatser kan göra stor skillnad, förkorta lidande och minska ekonomiska förluster för alla parteR.

Varmt välkomna!