Öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron på er arbetsplats!

Psykisk ohälsa och utmattning bara ökar i vårt samhälle och människor tappar bort sig själva i vår värld som blir mer och mer komplex och påfrestande för oss. Vi behöver hitta oss själva på ett nytt sätt för att stå med båda fötterna på jorden, veta våra gränser och ha en god förmåga att hantera och reglera stress i våra kroppar. Det är vår medvetenhet, våra förmågor att hantera stress och återhämta oss som avgör hur vi tillåter att stressfaktorerna ska få påverka oss och våra vårt mående och vår hälsa.

Stress kommer alltid finnas i våra liv.

Jag arbetar med att öka människors kunskaper och medvetenhet om sina kroppar och utveckla deras egna inneboende förmågor att återhämta sig och hantera stressen i sina liv.

Vad behöver ni hjälp med i er verksamhet för att öka hälsan, frisknärvaron och för att arbeta förebyggande med att förhindra att era medarbetare mår dåligt av stress eller drabbas av stressrelaterad ohälsa?

Ge era medarbetare och-/eller de människor, patienter ni möter i er verksamhet möjligheter att öka sina kunskaper och förmågor att se, förstå, möta, hantera, reglera och återhämta sig från stress på ett effektivt sätt för att kunna påverka sin eget mående och vara tillbaka på arbetet med ny energi och livsglädje snart igen.

Jag erbjuder företag, organisationer och skolor och dess medarbetare

STARTA OM – 4 veckors självhjälps-kurs för att komma igång igen efter olika former av ohälsa

Samtal – stöd, hjälp och handledning vid tidiga signaler på stress, utmattning, oro och annan stressrelaterad ohälsa.

Föreläsning om stress, utmattning och återhämtning

Mindfulnessdagar på arbetsplatsen

På underflikarna kan ni läsa mer om de olika tjänsterna.

Små enkla medel kan göra stor skillnad, förkorta lidande och minska ekonomiska förluster för alla parter.

Varmt välkomna!