Jag arbetar med passion och en vision

för att reducera den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet

genom utbildning, inspiration och stödjande insatser för företagare, arbetsgivare och medarbetare ökar varje människas kunskaper, medvetenhet och förmågor att på egen hand att hantera, reglera och återhämta sig från stress

Hjälp till självhjälp –

för att förstå och hantera inre och yttre stressfaktorer och leda sig själv i livets med och motgångar

Stressen kommer alltid finnas i våra liv –det är våra förmågor att hantera stress som avgör hur den ska få påverka oss.

Få kontroll på stressen på er arbetsplats i tid!

 Ge era medarbetare möjligheter att öka kunskaperna och förmågorna att se, förstå, möta, hantera, reglera och återhämta sig från stress på ett effektivt sätt. Därmed kan de ta eget ansvar att i tidigt skede stanna upp, hjälpa sig själva och agera för att förhindra att drabbas av ohälsa med eventuellt sjukskrivning som följd.

 

 Jag erbjuder er i arbetslivet… 

…inspiration, utbildning, hjälp, stöd och vägledning i det psykosociala arbetsmiljöarbetet med att förhindra och hantera stressrelaterad ohälsa.

Mindfulnesskurser för stresshantering & återhämtning

– från stress till inre lugn, kontroll och med ökad förmåga att hantera kroppen och stressen

 1/2 dagkurs / 1 heldagkurs för t ex arbetsgrupper, ledningsgrupper, sjukskrivna medarbetare.

För mer info om kurserna se under meny Mindfulness

Samtalsstöd

       EARLY – Paket med samtalsstöd      3 ggr á 1,5 timme     4500 kr, ex moms

individuellt stöd och tidiga insatser vid tidiga tidiga signaler på stress, som kan leda till ohälsa och sjukskrivning.

PATIENCE – Paket med samtalsstöd  4 ggr á 1,5 timme         6000 kr, ex moms

stöd, vägledning och hjälp till självhjälp i återhämtningsprocessen och återgången till arbete för medarbetare är sjukskriven pga olika former av stressrelaterad ohälsa. Insater med fingertopskänsla

Heldag med samtalsstöd på er arbetsplats 4 samtal á 60 min         6000 kr, ex moms

Låt medarbetare som mår dåligt av olika anledningar få prata om sina problem och få råd, stöd och vidare hjälp för att kunna hjälpa sig själv .

 

Om möjligt kommer jag till er på arbetsplatsen vid alla insatser för att spara på er tid och minska stressen. Samtalen kan ske digitalt eller på annan lämplig plats som vi kommer överens om.

 

Varmt välkomna!