Mår du dåligt pga stress? 

Känner du inte igen dig själv längre?

Din kropp visar symtom och varningssignaler på stress som plågar och ställer till obehagliga problem för dig?.  

Ex kan vara jobbiga tankar, panikångest, sömnbesvär, toppandning, illamående, plötsliga gråtattacker, hjärtklappning, muskelsmärta, konstant trötthet, eksem, mag och tarmproblem mm ?

Eller känner du dig utmattad efter långvarig hög belastning eller påfrestningar av olika slag? Har du känslor av att du snart inte orkar mer och inte kan tänka klart, se några vägar eller lösningar ut ur din nuvarande pressade livssituation? Ex på stressfaktorer kan vara  lång tid av hög stressnivå i kroppen, sjukdom, sorg, smärta, depression, oro, ensamhet, fysisk belastning eller mentalt trötthet.

Eller har du drabbats av utmattningssyndrom, är sjukskriven och behöver stöd och hjälp för att kunna påverka, hjälpa och leda dig själv framåt i läknings-och återhämtningsprocessen på ett alternativt sätt, utan mediciner.

Orsakerna till stress i våra liv är många och unika för oss alla. Men det finns redskap som vi kan hjälpa oss själva och kroppen med när det är jobbigt i livet, för att vi ska undvika bli sjuka av stressen som skapas i oss då. När vi kan hjälpa kroppen att stanna upp, varva ner och spänna av, få lite andrum och kunna tänka klart kan vi också se saker ur nya perspektiv, se möjligheter, vägar, val och  nya lösningar på problemen som kan leda oss framåt mot läkning, styrka, ljusning och livsglädje igen.

 

 Varmt välkommen på

STRESSTERAPI – hjälp till självhjälp

med stresshantering & återhämtning

 Samtalsstöd 60 min  900 kr 

med vägledning och hjälpande övningar anpassade för att hjälpa dig att komma tillrätta med just dina problem som skapar stress och stressymtom i din kropp.

Ett eller några samtal med stressterapi, som vi gör unik för just dig, dina besvär och problem, kan göra stor skillnad och hjälpa dig att få kontroll på kroppen och din situation igen.Ibland behöver man bara stanna upp och bolla sina problem med någon för att kunna gå vidare.

Varmt välkommen till min klinik i Vellinge!

I dessa coronatider kan vi också ses på promenader, på cafe eller digitalt, jag är öppen för alla förslag.

Sinnesrobönen

“Acceptera det du inte kan förändra, ha mod att förändra det du kan och förstånd att inse skillnaden”