Vad innebär stresshantering?

Stress och påfrestningar drabbas vi alla av under livets gång. Det är vårt sätt att se, förstå, möta och hantera stressfaktorerna som avgör om vi ska bli sjuka av stress eller inte.

Grundförutsättningarna är att vi känner oss själva ordentligt, förstår hur kroppen fungerar vid stress och är uppmärksamma på signalerna och reaktionerna den visar oss när den inte mår bra. 

Olika saker skapar stress för oss, ingen av oss reagerar på samma saker. Vårt arv, våra tidigare erfarenheter och våra kropps-och stresskunskaper avgör hur våra reaktioner ser ut. Inget rätt eller fel, utan vi behöver bara bli medvetna om hur just vi och vår egen kropp fungerar.

Stresshantering innebär att identifiera alla kroppens stressymtom, stressfaktorer och kartlägger nuvarande situation som skapar stress för dig. Därefter ser vi vad som går att påverka/inte påverka  och vad man kan förändra själv/ vad man behöver hjälp med. Det som inte går att påverka på något sätt får man ändra sitt sätt att se på / sitt förhållningssätt till.

Stress kan bero på många olika saker. Det kan vara fysisk stress, mental stress, känslomässig stress, kemisk, stress eller existensiell stress. Viktigt är att man finner vad som är vad så att man gör rätt insatser och finner de rätta stressfaktorerna för att kunna bygga just ditt livspussel så komplett som möjligt.

Att använda mindfulness som stresshanteringsmetod ger möjlighet att få distans till livssituationen, få nya perspektiv och välja alternativa sätt att tänka och förhålla dig till stressfaktorerna som skapar spänningar, obehag och lidande för dig. Du får kunskap och verktyg för att hjälpa dig själv att komma kontakt med HELA kroppen, lära känna och förstå dig själv. Det ger dig en ökad medvetenhet om just din kropps gränser och reaktioner vid för stora påfrestningar av olika slag, och det gör att du i tid kan uppmärksamma signaler från kroppen vid för höga spänningsnivåer och stress framöver. På så sätt kan för att på egen hand ta ansvar  förhindra drabbas av stressrelaterad ohälsa. 

Samtalsterapierna anpassas efter just dina behov och kan innehålla bl a 

  • Stödjande samtal
  • Konstruktiv stresshantering – vi kartlägger, hanterar och väljer åtgärder för dina stressfaktor.
  • Mental avspänning/träning KBT-inriktad
  • Andningsteknik och andningsövningar
  • Mindfulnessövningar
  • Muskulär avslappning-övningar
  • Ev kris /sorg hantering
  • Livsstil, ny medvetenhet och nytt förhållningssätt till livet.
  • Råd och vägledning för återhämtning av HELA kroppen.

 För mer info och priser se under privatpersoner eller företag.