Om Stress och livshantering

Hantera och möt livet på ett hälsosamt sätt och förhindra stressrelaterad ohälsa

Stress och påfrestningar drabbas vi alla av under livets gång. Det är vårt sätt att se, förstå, möta och hantera stressfaktorerna som avgör om vi ska bli sjuka av stress eller inte.

Grundförutsättningarna är att vi känner oss själva ordentligt, förstår hur kroppen fungerar vid stress och är uppmärksamma på signalerna och reaktionerna den visar oss när den inte mår bra. 

Olika saker skapar stress för oss, ingen reagerar på samma saker. Vårt arv, våra tidigare erfarenheter och våra kropps-och stresskunskaper avgör hur våra reaktioner ser ut. Inget är rätt eller fel, utan vi behöver bara bli medvetna om hur just vi och vår egen kropp fungerar.

Stresshantering innebär att identifiera alla kroppens stressymtom, stressfaktorer och kartlägga nuvarande situation som skapar stress för oss. Därefter kan  vi se vad som går att påverka/inte påverka  och vad man kan förändra själv/ vad man behöver hjälp med. Det som inte går att påverka på något sätt kan man ändra sitt sätt att se på / sitt förhållningssätt till.

Stress kan bero på många olika saker. Det kan vara fysisk stress, mental stress, känslomässig stress, biologisk eller existensiell/andlig stress. Viktigt är att vi finner vad som är vad så att man gör rätt insatser och finner de rätta stressfaktorerna för att kunna skapa bästa förutsättningar för att komma i balans igen. 

Att använda mindfulness som grund i stresshanteringsprocessen ger bästa möjligheter att återfå kontroll över kroppens reaktioner och situationen som känns jobbig.

Mindfulness ger oss nya perspektiv och alternativa sätt att tänka och förhålla oss till stressfaktorerna som skapar spänningar, obehag och lidande för oss. Vi får kunskap och verktyg som hjälper oss att komma kontakt med HELA kroppen, lära känna och förstå oss själva lite bättre. Vi får en ökad medvetenhet om vår kropps gränser och reaktioner vid för stora påfrestningar av olika slag som gör att vi i tid kan uppmärksamma signaler från kroppen vid för höga spänningsnivåer och stress framöver. På så sätt kan vi på egen hand ta ansvar, sätta gränser och förhindra att drabbas av stressrelaterad ohälsa. 

”Det är inte stressen det är fel på…

…det är våra begränsade kunskaper om hur den påverkar och skadar våra kroppar och vår avskurna kontakt med känslorna och vår kroppars kommunikation med oss som gör att vi mår dåligt. 

Vi styrs av våra tankar och sinnet för mycket. Lyssna på din kropp, få kontakt med den och låt den leda dig ner på jorden igen…det blir kanske inte som du tänkt dig utan något helt annat…något bättre och kanske det som är det som är menat för just dig. Andas igenom de inre motstånden, alla spärrarna…mot detta nya sätt att vara och förhålla dig till det som är…där inne möter du ditt hjärta…din själ…din inre tillit och ditt lugn, det som är DU”

– interius by Petra –