Om stress och stresshantering…

…hantera livet utan att bli sjuk av stress

Stress och påfrestningar drabbas vi alla av under livets gång. Det är vårt sätt att se, förstå, möta och hantera stressfaktorerna som avgör om vi ska bli sjuka av stress eller inte.

Grundförutsättningarna är att vi känner oss själva ordentligt, förstår hur kroppen fungerar vid stress och är uppmärksamma på signalerna och reaktionerna den visar oss när den inte mår bra. 

Olika saker skapar stress för oss, ingen av oss reagerar på samma saker. Vårt arv, våra tidigare erfarenheter och våra kropps-och stresskunskaper avgör hur våra reaktioner ser ut. Inget rätt eller fel, utan vi behöver bara bli medvetna om hur just vi och vår egen kropp fungerar.

Stresshantering innebär att identifiera alla kroppens stressymtom, stressfaktorer och kartlägger nuvarande situation som skapar stress för oss. Därefter ser vi vad som går att påverka/inte påverka  och vad man kan förändra själv/ vad man behöver hjälp med. Det som inte går att påverka på något sätt får man ändra sitt sätt att se på / sitt förhållningssätt till.

Stress kan bero på många olika saker. Det kan vara fysisk stress, mental stress, känslomässig stress, biologisk eller existensiell/andlig stress. Viktigt är att vi finner vad som är vad så att man gör rätt insatser och finner de rätta stressfaktorerna för att kunna skapa bästa förutsättningar för att komma i balans igen. 

Att använda mindfulness som grund i stresshanteringsprocessen ger bästa möjligheter till att återfå kontroll över kroppens reaktioner och situationen känns jobbig.

Mindfulness ger oss nya perspektiv och alternativa sätt att tänka och förhålla oss till stressfaktorerna som skapar spänningar, obehag och lidande för oss. Vi får kunskap och verktyg för att hjälpa oss själv att komma kontakt med HELA kroppen, lära känna och förstå oss själva lite bättre. Vi får en ökad medvetenhet om vår  kropps gränser och reaktioner vid för stora påfrestningar av olika slag, och det gör att vi i tid kan uppmärksamma signaler från kroppen vid för höga spänningsnivåer och stress framöver. På så sätt kan vi på egen hand ta ansvar, sätta gränser och förhindra att drabbas av stressrelaterad ohälsa.