Om återhämtning…

…att läka kroppen och bygga upp den igen

När kroppen utsatts på hög belastning och påfrestning under en lång tid kan den på olika sätt drabbas av utmattning. Det kan vara fysiskt, mentalt, känslomässigt, kemiskt, biologiskt eller andligt och orsakerna kan vara sjukdom, sorg, för mycket arbete, oro, konflikter, trauma av olika slag eller annat. Då alla delar av oss har fått utstå hård press under lång tid utan att få möjlighet att vila, läka och återhämta sig så drabbas vi av utmattningssyndrom.

Det är en stor sorg för den som förlorat kontakten med det käraste man har, nämligen sig själv. Sorg och krisbearbetning kan därför vara en del i återhämtningen för att komma vidare i kroppens läkningsprocess.

Viktigt är att förstå vad kroppen blivit utmattad/utbränd av för att göra rätt insatser för kroppen i återhämtningsprocessen. Vi kartlägger vad som varit orsakerna till din utmattning för att förstå vad som behöver förändras och vilka insatser och hjälp de olika delarna av dig och kroppen behöver för att få möjlighet att bygga upp sig igen. Det kan vara inom alla områden som t ex kosten, motion, fysisk vila, mental vila, relationer, arbetsbelastning, tankesätt och kanske se över kroppens inre hälsa dvs hur kroppens organs olika värden är och att det kanske uppstått brist på vitaminer och mineraler. Allt detta kommer vi fram till under våra samtal beroende på dina symtom från din kropp.

Med hjälp av olika mindfulnessövningar närmar du dig försiktigt kontakten med kroppen via andningen, i din egen takt, och börjar sakta kunna lyssna inifrån kroppen och hitta dig själv igen. Det är inifrån dig själv du finner många av svaren på vilka de rätta vägarna framåt är för just dig.

Med en ökad närvaro och medvetenhet om just din egen kropps gränser och reaktioner vid för stora påfrestningar av olika slag, gör att du i tid framöver kan uppmärksamma signaler från kroppen vid för höga spänningsnivåer och stress.
Målet med våra träffar är att du ska kunna känna dig som en HEL och fungerande människa igen. Ha ork, energi och livsglädje för att kunna hantera ditt vardagliga liv med arbete, familj och allt annat som hör livet till, i med och motgång. Och i kontakt med HELA din kropp i alla stunder, med ett nytt synsätt och förhållningssätt till stressen och livet.
.