Om mindfulness 

Den naturliga vägen hem till sig själv, den inre tilliten, lugnet och känslan av att vara en HEL människa.

Medveten närvaro eller mindfulness är en självhjälpsmetod för att hantera stress, lära känna sig själv och finn inre lugn. Metoden kommer ursprungligen från buddismen och är en tusenårig meditationsmetod för HELA kroppen och 

På 70-talet tog en amerikansk forskare vid namn John Kabat-Zinn metoden till USA och tillsammans med Dalai Lama omarbetades metoden för att passa in i västerlandet och döpte då metoden till Mindfulness MBSR, som betyder mindfulnessbaserad stressreduktion. Mindfulness har inget med religion att göra utan är ett naturligt sätt att vara och använda kroppen i livet så som den är konstruerad att fungera.

Mindfulness kan användas framgångsrikt i både arbetslivet och privatlivet. 

I arbetslivet kan effekterna vara att vi har lättare att fokusera på det vi håller på med, tar kloka beslut, gör rätt prioriteringar och blir effektivare. Det gör också att vi kan känna större arbetsglädje, medkänsla och förståelse för kollegorna i arbetsgruppen och det ökar vår förmåga att hantera stress och förändringar på ett hållbart och framgångsrikt sätt, vilket leder till en bättre arbetsmiljö för både medarbetare och företaget.

Som människor och privatpersoner får vi större självkännedom. Vi förstår bättre kroppens signaler och gränser för stress eller annat obehag.  Vår förmåga att lugna oss själva i olika situationer ökar och vi kan på ett effektivt sätt möta och hantera stressfaktorerna som vi utsätts för under livet gång. Mindfulness är även en effektiv återhämtningsmetod för både kropp och själ.

Vid stress, framförallt långvarig stress och anspänning, tappar vi kontakten mellan kropp och sinne då vi fastnar i grubblerier i våra huvuden, i tankarna, och på grund av för mycket  information och prestationVi stänger då av kontakten med våra känslor och kroppens signaler till oss när den vill varna oss på lika sätt.

Vid utmattningssyndrom är kontakten med kroppen nästan helt avstängd. Då förmår vi inte kroppen att göra det hjärnan vill den ska göra. Hjärnan har skenat iväg under lång tid utan att lyssna på kroppen. Nu behöver kroppen komma till tals och få återhämta sig.

Vi kan hitta tillbaka och landa i oss själva igen, ge kroppen möjligheter att självläka och återhämta sig med hjälp av att träna mindfulness. Genom olika övningar kan vi öka våra förmågor att bli mer mindfulla(medvetna), närvarande och uppmärksamma på det som sker omkring och inom oss. Det gör att vi tidigt kan notera kroppen signaler till oss när den utsätts för t ex stressfaktorer. Vi kan då se och hantera dessa på ett konstruktivt sätt, sänka vårt stresspåslag och minska risken att drabbas av olika former av stressrelaterad ohälsa.

När vi ska träna oss i att bli mer närvarande i nuet, i våra kroppar och öka vår medvetenhet gör vi det genom följande uppmärksamhetsövningar:

Andningsmedvetenhet och andningsövningar
Att lyssna inifrån och med HELA kroppen
Kroppsskanning
Medvetna rörelser och yoga
Medveten gång

Uppmärksamhetsövningar ger oss ökad medvetenhet om våra sinnesintryck, tankar, känslor och kroppens impulser i varje ögonblick
Attityder, inställning och förhållningssätt till det som händer inom oss och vad som sker runtomkring oss är en del av träningsmetoderna man använder för att återfå kontakten mellan kropp och sinne i egen takt. Mindfulness ger oss bra förutsättningar att förstå och hantera det som skapar stress för oss och ger oss värdefulla kunskaper och verktyg så att vi på egen hand kan påverka vår livssituation och minimera risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa.

” Kroppen är en ytterst vaksam, närvarande och klok organism som reagerar och interagerar på det den har i sin närhet, det vi utsätter den för och det vi tänker och känner. Vi själva är ansvariga för att sätta gränserna…både för oss själva och för vår omgivning för att skydda kroppen – vårt hem, från lidande och obehag. Lär känna dig själv, din kropps signaler till dig, var just dina gränser går och flyt i tillit genom livet”

– interius by Petra –