Uppdragert – syfte med mitt arbete!

Att hjälpa, stödja, handleda, utbilda och inspirera människor i vårt samhälle att utveckla sina egna förmågor att hantera, reglera och återhämta sig från stress, oro, utmattning och annan stressrelaterad ohälsa. 

Målsättning –

hjälp till självhjälp & personlig utveckling!

Att öka människors medvetenhet, självkännedom, kunskaper och förmågor så att de på egen hand kan hjälpa sig själv att…

– hantera stressfaktorer och reducera stressymtom

– förstå kroppens signaler och reaktioner på stress och kunna lugna sig själv inifrån genom andning och avspänning

– återhämta sig från utmattning och annan stressrelaterad ohälsa 

– leda sig genom livet i med och motgång på ett hälsosamt med minskad risk att drabbas av ohälsa pga stress

Ökade förmågor innebär att…

förstå och reglera sin andning

– spänna -och slappna av muskelärt och mentalt

– bli medveten om tankar och tankeprocesser och hantera dessa

– komma-och våga vara i kontakt med sina känslor

– förstå den egna kroppens signaler, hur den kommunicerar och vad den behöver

– se, förstå, möta och hantera stressfaktorer, inre och yttre, på ett konstruktivt sätt

– veta sina gränser, för sig själv och sin omgivning

– skapa ett hälsosamt förhållningssätt till livet, kroppen och stressen fö att undvika ohälsa

– förstå hur allt hänger ihop, vad som påverkar oss och vårt mående och vad vi kan påverka själva för att må bättre/bra!

– leda sig själv genom livet i med -och motgångar på ett konstruktivt sätt.

 

Tillvägagångssätt / erbjudande om olika insatser

på arbetsplatsen och-eller i er verksamhet:

 Stressterapi – individuellt samtalsstöd

Stresshanteringsgrupper

Mindfulness – mindfulla dagar

Arbetsmetoder och tekniker –

samtliga ingår mer eller mindre i alla insatser:

Mindfulness – medveten närvaro – förhållningssätt till livet, stressen och kroppens reaktioner

Avslappning, avspänning och andningsträning – reglering av kroppens stress- och spänningsnivåer

Mental träning – hantering och reglering av tankar, känslor och upplevt mående

Stresshantering / coping / livshantering – kunskaper och metoder för att hantera stressfaktorer, symtom mm

Kroppskunskap – kunskap och medvetandehöjande

Samtal, diskussioner – nya perspektiv – man är aldrig ensam i sin situation -hopp, framtidstro, ny kraft

 

 Snabba, tidiga, akuta insatser

Kortare eller längre insatser

Större eller mindre

Långsiktiga – förebyggande