Öka frisknärvaron på er arbetsplats!

Har ni medarbetare i er verksamhet som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa?

Vill ni påverka och påskynda deras återhämtning så att det snart kan komma tillbaka till arbetet igen?

STARTA OM

4 veckors självhjälpskurs

för att komma igång igen efter sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa

4 tillfällen á 2 timmar

under 4 veckor 

Individuell hjälp med fysiska eller digitala träffar

Kostnad: 8 000 :- / person (ex moms)

Små grupper med 3-6 personer på arbetsplatsen eller annan lämplig plats

Kostnad: 20 000 :- / grupp (ex moms) 

Målgrupp

Kursen är riktad till människor i arbetslivet som drabbas av utmattning, utbrändhet, sjukdom, lider av oro eller annan ohälsa orsakad av stress. Den hjälper människor att starta om för att konstruktivt komma igång med sin återhämtning, påskynda läkning av kropp och själ, förkorta sjukskrivning samt att den ger medarbetaren kunskaper och redskap så att de efter kursen kan jobba vidare med sin återhämtning på egen hand för att snart vara redo att börja arbeta igen.

Syfte och Målsättning

Att utveckla kontakten med den egna kroppen, lär sig tolka och förstå signalerna den sänder ut och stärka de egna inneboende förmågorna att hantera den egna kroppens tankar, känslor och reaktioner i alla situationer.

Starta kroppens inre läkande processer och får hela den inre orkestern att samspela igen i takt med tiden vi lever i nu.

Återfå balansen i kroppen och livet, få nya perspektiv och nytt hälsosamt förhållningssätt till livet och stressen.

Att hitta tillbaka till sig själv, sin energi och kreativitet och återfå förmågorna att komma igång och arbeta igen. Kunna förstå och hantera sin kropp, leda sig själv framåt i med och motgångar på ett avslappnat sätt.

Att inspirera, ge medarbetaren en ökad medvetenhet, självkännedom och inre tillit som skapar bästa förutsättningar att minska risken att åter drabbas av stressrelaterad ohälsa framöver.

Innehåll

Mental träning, avslappning och andningstekniker, enkel meditation, mindfulness, stresshantering kroppskunskap, kost och livsstil, andlighet, enkla hälsomål som leder var och en framåt i läkningsprocesserna och skapar en känsla av helhet och kontroll på sin livssituation igen. De olika tillfällen varvas med teori och praktiska övningar. 

Varmt välkomna

kontakta mig för mer information, bokning av kurs, frågor och funderingar på samarbete, upplägg m m. 

//Petra

Psykisk ohälsa pga stress - utmattningssyndrom - interius