MBÅP

MindfullnesBaserat ÅterhämtningsProgram

Effektiv och medveten återhämtning som förkortar sjukskrivningar, minskar sjukfrånvaron och ökar frisknärvaron på arbetsplatser.

För människor i arbetsliv och privatliv som drabbas av

utmattning, utmattningssyndrom och utbrändhet

Hjälp till självhjälp

     6 x 2 timmar under 8 veckor

  • – individuell hjälp – fysiska eller digitala möten
  • – i smågrupper på arbetsplatsen eller annan lämplig plats

Ett unikt sammansatt 8 veckors program med personligt stöd, som stärker individen och skapar de bästa förutsättningarna för läkning och återhämtning av kropp och själ vid stressrelaterad ohälsa.

Innehåll: Programmet grundar sig på mindfulnessmetoden men innehåller också samtalsstöd, redskap och ökade kunskaper i stresshantering (coping), kroppskunskap, muskulära avslappnings-och avspänningsövningar, andningsövningar, meditation, mental träning och livsstilsförändring.

 Kostnad: 8 400 kr per person, exklusive moms

Målsättning

Att hitta tillbaka till sig själv, sin energi och kreativitet och återfå förmågorna att komma igång och arbeta igen. Kunna förstå och hantera sin kropp, leda sig själv framåt i med och motgångar på ett avslappnat sätt. Ha fått nya perspektiv och nytt hälsosamt förhållningssätt till livet och stressen.

 Varmt välkomna att kontakta mig för

mer information om programmet, upplägg med mera!

//Petra