EARLY samtalspaket –

Samtalsstöd med stresshantering vid tidiga signaler på stress, utmattning, oro med mera.

Hjälp och stöd för medarbetare att ta sig ur stressens grepp, återfå kontroll sin situation och sin kropp,

må bättre och undvika sjukskrivning

3 tillfälle á 1 1/2 timme

under 3-6 veckor

Kostnad: 5 400 kr, exklusive moms

Samtalen kan hållas hos er på arbetsplatsen, digitalt, på min mottagning i Vellinge eller på annan lämplig mötesplats vi kommer överens om.

Syfte och Målsättning 

Att få nycklarna till att hjälpa sig själv att må bättre!

AtSStanna upp, bromsa förloppet och få medarbetaren att bli medveten, förstå och lära sig att hantera kroppens stressymtom / signaler, få hjälp att identifiera orsakerna till sin upplevda stress och till varför man mår dåligt. Få redskap och övningar för att kunna varva ner kroppen, slappna av, andas ut, få överblick över situationen, känna lugn och kontroll och få verktyg för att möta och hantera sin inre och yttre stress på ett konstruktivt sätt framöver. Därmed ökar möjligheterna att på egen hand ta eget ansvar och förhindra drabbas att av utmattning eller annan ohälsa pga stress.

Samtalspaketet är uppdelad på 3 tillfällen med följande upplägg:

1. Nuläget för individen, stressfaktorer, symtom etc, överblick över livssituationen

2. Individanpassade åtgärder och verktyg för egen stresshantering, avspänning och återhämtning.

3. Uppföljning och rådgivning för att vidare på egen hand se, förstå hantera och reglera sina stressfaktor, stressnivåer och återhämtning på ett naturligt sätt regelbundet i både med och motgångar i livet. Se nya vägar, möjligheter och känna nyfikenhet och tillit till framtiden.

Varmt välkomna 

kontakta mig för tidbokning, frågor och funderingar på samarbete, upplägg m m

// Petra