”Early” samtalspaket

individuellt samtalsstöd med stressterapi direkt på arbetsplatsen – tidiga insatser.

3 tillfälle á 1 1/2 timme under 3-6 veckor

Kostnad: 4 900 kr, exklusive moms

Hjälp till självhjälp för att ta sig ur stressens grepp, må bättre,

återfå kontrollen och undvika sjukskrivning.

För medarbetare som mår dåligt, känner oro eller visar tidiga signaler på stress som kan vara början till stressrelaterad ohälsa och /eller utmattning och sjukskrivning.

För medarbetare som redan är sjukskriva och som vill få vägledning, kunskap och redskap för att på egen hand påverka och påskynda sin återhämtning på ett aktivt sätt. 

Samtalen kan hållas hos er på arbetsplatsen, digitalt, på min mottagning i Vellinge eller på annan lämplig mötesplats vi kommer överens om.

Målsättning med ’Early’

Att få nycklarna till att hjälpa sig själv att må bättre!

Att stanna upp, bromsa förloppet och få medarbetaren att bli medveten, förstå och lära sig att hantera kroppens stressymtom / signaler, få hjälp att identifiera orsakerna till sin upplevda stress och till varför man mår dåligt. Få redskap och övningar för att kunna varva ner kroppen, slappna av, andas ut, få överblick över situationen, känna lugn och kontroll och få verktyg för att möta och hantera sin inre och yttre stress på ett konstruktivt sätt framöver. Därmed ökar möjligheterna att på egen hand ta eget ansvar och förhindra drabbas att av utmattning eller annan ohälsa pga stress.

Samtalspaketet är uppdelad på tre tillfällen med följande upplägg:

  1. 1. Nuläget för individen, stressfaktorer, symtom etc, överblick över livssituationen
  2. 2. Individanpassade åtgärder och verktyg för egen stresshantering, avspänning och återhämtning. 
  3. 3. Uppföljning och rådgivning för att vidare på egen hand se, förstå hantera och reglera sina stressfaktor, stressnivåer och återhämtning på ett naturligt sätt regelbundet i både med och motgångar i livet. Se nya vägar, möjligheter och känna nyfikenhet och tillit till framtiden.

För tidbokning, frågor och funderingar på samarbete, upplägg mm, välkommen att kontakta mig via mail eller telefon.

Se kontaktuppgifter under ”kontakt”.

Varmt välkomna!