Samtalsstöd vid stress, kris mm för arbetsgivare och medarbetare

Stresshantering vid tidiga signaler på stress 

Individuella träffar och samtal                       För medarbetare som lider av hög stressnivå, oro, ångest eller depression p g a stress.

1 1/2 tim      1 250 kr (exkl moms)

Självhjälpsgrupper
med konstruktiv stresshantering och mindfulness, för medarbetare med hög stressnivå, 2-6 deltagare. Jag kommer ut på företaget enl ök. 

2 tim            3 000 kr (exkl moms)

Syfte är att er/era medarbetare på ett effektivt och hållbart sätt får varva ner och spänna av, stanna upp och få hjälp att hantera sin situationen i tid innan hen riskerar att drabbas av utmattningssyndrom. Och få verktyg som hjälper hen att förhålla sig till stress på ett bra och effektivt sätt framöver.

Se mer info om innehåll under om stresshantering.
För andra frågor, samarbetsavtal eller tidsbokning välkommen att kontakta mig.