MINDFULNESS på jobbet 

bevara era medarbetares hälsa och frisknärvaro!

1/2  eller 1 dags kurs på arbetsplatsen.

För en ökad medvetenhet om kroppen och om hur vi kan reglera våra egna reaktioner och påverka vårt mående. Få kunskaper och prova på många olika övningar som hjälper att lugna ner oss själva, reglera andningen, spänna av, komma i kontakt med och förstå oss själva och vad som orsakar vår stress samtidigt som vi lär oss att förhålla oss till stressen som finns runtomkring oss, på ett hälsosamt och naturligt sätt.

Kursens syfte är för stressreducering, stressreducering och i förebyggande syfte för att förhindra utmattning och annan ohälsa pga stress. Vi får landa i oss själva  HÄR o NU för en dag, får uppleva sinnesnärvaro och inre frid.

För arbetsgrupper, ledningsgrupper, skolklasser/grupper  etc.

< 10 personer /grupp

1/2 dags kurs: Kl 9-12 eller 13-16

Kostnad: 5000 kr  ( ex moms )

1 dags kurs:  Kl 9-12 och 13-16

Kostnad: 8000 kr  ( ex moms )

Mål med kursen:

Genom att ge människor möjligheten att för en dag uppleva och lära sig enkel mindfulness gör dem till medvetna, kreativa och effektiva medarbetare som kan ta eget ansvar, känna sina egna gränser och möta, hantera och förhålla sig till stress, både den egna inre och den runtomkring, på ett konstruktivt och hållbart sätt. 

Kursens innehåll: 

Träning i medveten närvaro -mindfulness, meditation, avslappning och avspänning, andningsmedvetenhet och andningsteknik/medveten andning, självmedkänsla, mental träning med KBT och kunskaper om stresshantering, självkänsla och inre tillit, livsstil, attityder och förhållningssätt, existensiella perspektiv mm.

Alla övningar vävs samman och vi tränar oss i att lyssna på kroppen inifrån, komma i kontakt med oss själva, bli medvetna om vad som sker i stunden, i kroppen och omgivningen och hur allt påverkar vartannat och vårt mående. Vi får uppleva hur det är att  kunna andas ut ordentligt, spänna av, släppa på det inre motståndet och hjälpa kropp och själ att återhämta sig, läka och få den inre orkestern att samspela och må bra igen. Vi får uppleva en dags andrum från stress och press,  får nya perspektiv och redskap för hur vi kan förhålla oss till det som sker omkring oss på ett hälsosamt sätt, utan att riskera drabbas av ohälsa pga stress.

Vi tränar i grupp men ändå individuellt utefter de egna förutsättningarna.

Varmt välkomna!