Låt era medarbetare få lära sig enkel mindfulness.

Det bevarar deras kreativitet, energi och livsglädje och förebygger ohälsa och sjukfrånvaro orsakad av stress!

Mindfulness är en självhjälpsmetod i att

– lära känna och förstå sig själv 

– uppfatta kroppens signaler och gränser

– reglera stress och spänningar i kroppen

– återfå kontakten med HELA kroppen

-hantera stress, stressfaktorer, stressymtom och förhindra stressrelaterad ohälsa

– förhålla sig till livet och det som händer på ett hälsosamt och konstruktivt sätt

Boka mindfulnesskurs på er arbetsplats!

Bevara era medarbetarnas hälsa och öka frisknärvaron!

Ge dem bästa redskapen för både kropp och sinne, att vidare hantera den egna stressen och återhämta sig på ett effektivt sätt.

Kursens syfte

Att sänka stressnivån hos medarbetarna, öka deras medvetenhet och utveckla deras egna inneboende förmågor att hantera och reglera stress i den egna kroppen. De får lära sig att landa i sig själva och uppleva ett annat tillstånd – hur det kan kännas i kroppen när man hamnar i NUET, får sinnesnärvaro och inre lugn och ro.

Kursen passar alla

– arbetsgrupper

– ledningsgrupper

– skolklasser/andra grupper m fl.

< 10 personer /grupp

1/2 dags kurs: Kl 9-12 eller 13-16

Kostnad: 5 000 kr  ( ex moms )

1 dags kurs:  Kl 9-12 och 13-16

Kostnad: 8 000 kr  ( ex moms )

Mål

Genom att ge människor möjligheten att för en dag uppleva och lära sig enkel mindfulness gör dem till medvetna, kreativa och effektiva medarbetare som kan ta eget ansvar, känna sina egna gränser och möta, hantera och förhålla sig till stress, både den egna inre och den runtomkring, på ett konstruktivt och hållbart sätt. 

Innehåll

Träning i medveten närvaro -mindfulness, meditation, avslappning och avspänning, andningsmedvetenhet och andningsteknik/medveten andning, självmedkänsla, mental träning med KBT och kunskaper om stresshantering, självkänsla och inre tillit, livsstil, attityder och förhållningssätt, existensiella perspektiv mm.

Alla övningar vävs samman och vi tränar oss i att lyssna på kroppen inifrån, komma i kontakt med oss själva, bli medvetna om vad som sker i stunden, i kroppen och omgivningen och hur allt påverkar vartannat och vårt mående. Vi får uppleva hur det är att  kunna andas ut ordentligt, spänna av, släppa på det inre motståndet och hjälpa kropp och själ att återhämta sig, läka och få den inre orkestern att samspela och må bra igen. Vi får uppleva en dags andrum från stress och press,  får nya perspektiv och redskap för hur vi kan förhålla oss till det som sker omkring oss på ett hälsosamt sätt, utan att riskera drabbas av ohälsa pga stress.

Vi tränar i grupp men ändå individuellt utefter de egna förutsättningarna.

Varmt välkomna!