Vision &passion

Interius vill ge människor som lider av stress, har drabbats av utmattning eller annan ohälsa på grund av stress, oro, ångest, smärta, kunskaperna och redskapen som hjälper dem att hjälpa sig själva att hantera sin stressituation, läka sin kropp, återhämta sig och lotsa sig själva framåt i de egna läknings-och återhämtningsprocesserna mot ett bättre mående, hälsa och livsglädje. Samt lära ut ett nytt förhållningssätt till livet och kroppen som hjälper varje människa att framöver hantera livets med och motgångar på ett hållbart, hälsosamt och naturligt sätt!

I min profession arbetar jag med en passion för att

hjälpa människor få en ökad medvetenhet, förstå och vara i kontakt med sig själva, sitt hjärta, sina känslor, stärkas som individer och LEVA på det sättet som det är tänkt att vi ska göra, inifrån och ut så som våra kroppar är konstruerade att fungera.

Att se kroppen ur ett nytt perspektiv, kunna manövrera den för att kunna påverka det egna måendet och den egna hälsan.  

Att få HELA den ’inre orkestern’ att samspela och samverka på ett avslappnat och naturligt sätt i tillit till att kroppen och livet vill oss väl.

Att få passionen och inspirationen inifrån och använda hjärnan till att skapa och manifestera dessa inre ingivelser i den fysiska tillvaron, och inte alltid tvärtom. 

När vi gör detta bevarar vi oss själva, vår energi, kan möta, hantera och reglera stress efterhand som det uppstår för oss, vi vet var våra gränser går, gentemot oss själva och mot omgivningen och vi har lättare för att göra de rätta valen i livet.

Kroppen kan självläka och återhämta sig på det sättet som den ska och vi upplever och upptäcker vilka enorma inneboende förmågor våra kroppar besitter när vi börjar leva  TILLSAMMANS med den som ett TEAM.

Med hjärta och hjärna i kontakt med varandra tas de bästa besluten.

Vi känner lycka och ro inombords och stress och inre motstånd minskar.

 Vi vågar gå vår egen unika väg i livet,  vägen som leder oss mot hälsa, energi, glädje och livskvalité…

hem till oss själva igen, till våra hjärtan!